👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsförståelse åk 3

Skapad 2017-11-29 15:54 i Hedeskolan Tanum
Så här kommer vi att arbeta med läsförståelse under vt -14
Grundskola 3 Svenska
Under läsåret kommer eleverna på ett flertal sätt att arbeta med läsförståelse. Undervisningen kommer att löpa som en röd tråd under vt -14.

Innehåll

Förmågor som skall tränas

 • analysera texter
 • kommunicera, samtala och diskutera texter
 • tolka, värdera, reflektera texter
 • hantera information
 • förstå innebörden av begrepp

Arbetets upplägg

Arbetet kommer löpa som en röd tråd under läsåret.

 • Eleverna kommer att träna på att få flyt i läsningen, inlevelse och förståelse av texter, både kunna utläsa direkta svar/fakta i en text och att läsa mellan raderna.
 • Eleverna kommer att få arbeta med olika slags texter 
 • Läsa tyst ur "lådboken" och skriva bokrecension när boken är utläst.
 • Arbetsuppgifter i läsförståelsebok 
 • Läsa i grupp och samtala om det ni läst.
 • Läsläxa.

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att läsa med flyt
 • din förmåga att läsa med intonation (inlevelse)
 • din förmåga att förstå och tolka texter
 • din förståelse för texter med olika fakta och innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3

Matriser

Sv
SVENSKA kunskapskrav åk 3, Läsa och förstå

Nedan hittar du kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3.
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Sv
SVENSKA Lgr11 Matris: Läsa och förstå år 3

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Tolka och förstå text* Analysera innehåll i texter* Förstå och reflektera över sammanhang i text* Jämföra olika sorters texter* (* Text = läst, hört, sett)
 • Sv
Läser och förstår enkla ord och meningar (ev med stöd av bilder).
Läser och förstår det viktigaste i tydlig och enkel text, som till största delen består av ord som hör till vardagen.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter, anpassade till din ålder och inom kända områden.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter utan större ansträngning. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför dina intressen och erfarenheter.
Se kopplingar mellan elevnära texters* budskap och sina egna erfarenheter.
Behöver hjälp för att kunna reflektera kring det upplevda* och koppla till dina egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* genom att koppla ihop det upplevda med dina egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* genom att koppla ihop det upplevda med faktakunskaper, dina egna erfarenheter och är medveten om att det finns andra tolkningar.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda dina egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.
Samtala kring texter*
Återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten. Försöker göra jämförelser mellan olika texter.
Återberättar relativt självständigt om delar av textens innehåll. Gör enkla jämförelser mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser utifrån det lästa.
Återberättar självständigt viktiga delar av textens innehåll och berättar tydligt hur händelserna och innehållet hänger samman. "Läser mellan raderna” (det "dolda" budskapet) i olika texter. Gör jämförelser mellan olika texter och drar egna slutsatser utifrån det lästa.
Återberättar självständigt, sammanhängande och levande viktiga delar av textens innehåll, samt drar slutsatser om innehållet. "Läser mellan raderna” (det "dolda" budskapet) och förstår poängen med olika texters innehåll. Jämför med egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter. Ser sammanhang, drar slutsatser och motiverar dina slutsatser.