👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinnare och uppfinningar

Skapad 2017-11-29 18:09 i Garnvindeskolan Ale
Årskurs tre kommer utifrån Alfred Nobel att arbeta med uppfinningar och uppfinnare. Fram till Nobeldagen då vi kommer att ha en mini "Nobelmiddag" kommer arbetet att fokusera på redan existerande uppfinnare och uppfinningar. Efter lovet kommer barnen att själva få uppfinna.
Grundskola 1 – 3 Teknik Fysik
Du ska få lära dig mer om uppfinningar och uppfinnare. Vi kommer att utgå från Alfred Nobel för att avsluta med ett grupparbete där du kommer att få välja en för dig spännande uppfinning att ta reda på fakta kring. Du kommer senare själv att få uppfinna.

Innehåll

Syfte

Du ska känna till Alfred Nobel och hans upptäckter. Du ska också veta varför vi firar Nobeldagen och känna till de olika nobelpriserna.

Du ska få ökad kännedom om olika uppfinningar som påverkar oss idag och själv försöka uppfinna något.

Innehåll

När arbetet är avsluta ska du ha utvecklat kunskaper kring följande punkter i läroplanen.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att utgå ifrån Alfred Nobel och hans uppfinningar. Du kommer att få lära dig mer om just Alfred Nobel och hans uppfinningar samt varför vi har/firar Nobeldagen. Du kommer också att välja en uppfinning (t.ex. första bilen, glödlampan, x-box) som du själv eller tillsammans med några kompisar ska ta reda på fakta kring samt vem som uppfann den och fundera kring varför du tror att den uppfanns. Det här kommer du att få redovisa för dina kamrater på valfritt sätt. Genom att höra på dina kamraters redovisningar får du lära dig mer om flera av våra uppfinningar. Du kommer även själv att få uppfinna och bygga en modell.

Under arbetet kommer du att:

 • titta på film
 • titta på powerpoint
 • välja uppfinning och redovisningsform
 • söka fakta i böcker
 • söka fakta på internet
 • prata om källkritik
 • komma på en uppfinnings idé
 • hitta på en egen uppfinning

Bedömning

Efter avslutat arbete bedöms din förmåga att

 • kunna dra slutsatser kring varför olika saker uppfanns.
 • kunna söka fakta i böcker och på internet.
 • kunna tillägna dig kunskaper genom film och genomgångar.
 • på ett tydligt redovisa ditt arbete för dina klasskamrater.
 • komma på en egen uppfinning och göra en modell.
 • veta vad källkritik är

Bedömningen görs genom att:

 • Läsa igenom dina texter.
 • Samtal kring förståelsen.
 • Poängpromenad om Alfred Nobel/Tipspromenad på datorn www.kahoot.it.
 • Iakttagelser under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3