👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning och kommunikation

Skapad 2017-11-29 19:19 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 4 – 6 Svenska
Muntlig redovisning och kommunikation i samtalsgrupper.

Innehåll

Tiden mellan v.43 och v.48 kommer vi att arbeta med muntlig framställning och kommunikation i samtalsgrupper.

Du kommer att få genomgångar om hur man förbereder och strukturerar innehållet i en muntlig redovisning samt vad som är viktigt att tänka på vid det muntliga framförandet. Vi kommer att prata om talets olika delar: inledning, huvuddel och avslutning samt vikten av att hålla sig till ämnet. Vi kommer att titta på hur man engagerar och väcker publikens intresse beroende på vilken typ av tal man framför samt vilka hjälpmedel som kan användas för detta.

Vi kommer också att gå igenom hur man kan använda sin röst, sin blick och sitt kroppsspråk för att på bästa sätt nå ut till den lyssnade publiken. 

Du kommer att få träna dig på att stå inför en publik och tala genom stegvisa övningar. Vi kommer att jobba med olika övningar i helgrupp, smågrupper och par. Du kommer därefter att få hålla fyra olika muntliga redovisningar med varierande tema inför en grupp av klasskamrater. Vid dessa redovisningar får den som håller sin redovisning ta emot respons av sina klasskamrater. Det innebär att du både kommer att ge samt ta emot respons från dina klasskamrater. 

Vi kommer också att arbeta med kommunikation i mindre samtalsgrupper. Du kommer att få genomgångar om kommunikationsstrategier och genomföra samtal i praktiken. Du kommer utifrån olika tema och frågeställningar att föra diskussioner tillsammans med de som ingår i din grupp. Även vad gäller denna del kommer du att få respons på ditt sätt att kommunicera av dina klasskamrater samt ge respons till dem. 

 

Bedömning

Vid dina muntliga redovisningar kommer jag att bedöma:

- i vilken utsträckning din redogörelse har en tydlig inledning, huvuddel och avslutning

- hur du håller dig till ämnet 

- hur du anpassar ditt språk efter syfte och mottagagare

- i vilken utsträckning du är engagerad, talar tydligt och har kontakt med publiken genom att titta upp under din redovisning

Vad gäller kommunkation i samtalsgrupperna kommer jag att bedöma:

- i vilken grad du förmår upprätthålla samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om

- på vilket sätt du för samtalet vidare

- hur du klarar att hålla dig till det givna samtalsämnet

- på vilket sätt du förmår framföra egna tankar och resonemang

- hur du anpassar ditt språk efter vem du talar med och vad ni talar om

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6