👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATRIIS MUSIKBEDÖMING

Skapad 2017-11-29 19:39 i Stenbergaskolan sär Söderhamn
Grundsärskola F
En bedömning på sjunga spela skapa inom musikämnet

Innehåll

 

MATRIS MUSIK

 

Visad kunskap: Sjunga - Spela - Skapa

 

 

F

E

C

A

Sång/rapp

 

Kan delta i gemensam sång/rap och med viss säkerhet följa tonhöjd och rytm.

Kan delta i gemensam/enskild sång/rap och med relativt god säkerhet följa tonhöjd och rytm.

Kan delta i gemensam/enskild sång/rap och med god säkerhet följa tonhöjd och rytm.

Ackordspel

 

Kan kompa på ett ackordinstrument och byta ackord med visst flyt.

Kan kompa på ett ackordinstrument och byta ackord med relativt gott flyt.

Kan kompa på ett ackordinstrument med passande karaktär byta ackord med gott flyt.

Melodi/basspel

 

 

Kan spela enkla melodier/basgångar med viss tajming.

Kan spela melodier/basgångar med relativt god tajming

Kan spela melodier/basgångar med god tajming.

Trumkomp/Percussion

 

 

Kan spela enkla rytmer/trumkomp med viss tajming.

Kan spela enkla rytmer/trumkomp med relativt god tajming

Kan spela rytmer/trumkomp med god tajming.

Ensemblespel

 

Anpassar röst/spelande i viss mån till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Anpassar röst/spelande relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Anpassar röst/spelande väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.

Skapa

 

Kan utifrån egna/andras musikaliska idéer, bidra till att skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala vertyg i en i huvudsak fungerande form.

Kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala vertyg i en i fungerande form.

Kan utifrån egna musikaliska idéer skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitala vertyg i en i väl fungerande form

 

 

 

Matriser

MATRIIS MUSIKBEDÖMING

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1