👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering del 1 år 3

Skapad 2017-11-30 00:05 i Kopperskolan Stenungsund
Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med programmering.
Grundskola 3 Teknik

Vi arbetar praktiskt och teoretiskt med programmering utifrån programmet "Programmera mera".

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna tränar på att använda modern teknik för att lösa problem, dels på iPads och dels med robotar både praktiskt och teoretiskt.

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer ske i samband med det löpande arbetet. Vi kommer att bedöma eleverna utifrån hur de samarbetar och kommer fram till olika lösningar både enskilt och i grupp, muntligt och skriftligt.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna kommer att få tillfälle att träna på programmering utifrån uppgifter ifrån programmet "Programmera mera". Uppgifterna kommer variera allt ifrån att lösa färdiga banor och uppgifter till att själva konstruera egna, enskilt och i grupp.

Eleverna kommer att få lösa olika teoretiska uppgifter i ett separat häfte.

Eleverna kommer att få prova på och arbeta med Bluebots.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3