👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skapad 2017-11-30 08:29 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Förskola
Verksamheten ska präglas av mångfald och respekt för varandras olikheter och allas lika värden.

Innehåll

 

 

 

Strävansmål:

Att inget barn eller vuxen skall bli utsatt för diskriminering och kränkande behandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.

Att varje pedagog har ett gemensamt förhållningssätt.

Skapa ett gott klimat som är fritt från kränkningar.

Visa respekt för allas lika värden.

Vad ska undervisningen utmana:

Att förebygga och hela tiden vara uppmärksam på risker och att följa upp och dokumentera och ta ansvar för detta.

 

Genomförande/Hur: 

 

Pedagogerna kommer att vara uppmärksamma/ närvarande på hur barnen leker och samspelar, för att upptäcka situationer som inte fungerar. Vi delar upp oss i mindre grupper, för att se och höra varje individ utifrån hens perspektiv. 

Vi tillämpar begreppen utifrån våra styrdokument, likabehandlingsplan, Tillsammans är vi starkare och plan mot diskriminering och kränkning samt lpfö 98/16 och skollagen. 

 

Vem/vilka 

Prästkragen består av 13 barn (3-5 år) och 2 pedagoger. Alla individer skall vara inkluderade även på förskolan.

 

Förberedelser

Alla aktiviteter och områden på avdelningen ska tilltala barnen oavsett ålder, kön eller etniskt bakgrund och olika familjekonstellationer och nationaliteter. 

 

Aktiviteter:

 

Vi utgår från lpfö och plan mot diskriminering och kränkande behandling samt övriga styrdokument. Detta ska genomsyra hela verksamheten på avdelningen. 

 

Efterarbete: 

Vi reflekterar på våra check points och diskuterar eventuella ändringar utifrån barngruppen. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016