👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksak 2030 8A

Skapad 2017-11-30 09:57 i Djupedalskolan Härryda
Ta fram en idé och bygga en prototyp av en leksak för målgruppen lågstadiet som förslagsvis kommer från närområdet. Leksaken skall innehålla en rörelse och prototypen skall presenteras digitalt – via en hemsida. Hänsyn till hållbara material (för den riktiga leksaken) skall beaktas.
Grundskola 8 Teknik
“Vi slutar inte leka för att vi blir gamla, vi blir gamla för att vi slutar leka” George Bernard Shaw

Innehåll

Hur ser framtidens lek och leksaker ut egentligen? Kommer man leka med likadana leksaker och på samma sätt som idag? Är materialet och designen detsamma som idag? Kommer målgruppen att ställa andra krav eller är det de vuxna som kommer driva leksaksutvecklingen? 

http://tekniskasamfundet.se/wp-content/uploads/2017/08/Leksaker-2030-%C3%A5k-7-8.pdf

http://www.tekniskasamfundet.se/mal-och-uppdrag-tekniktavling/

Att göra:

Undersöka vilka leksaker som elever i 1-3 gillar/vill ha/saknar.

Bygga en leksak med minst en rörelse

Dokumentera arbetet i skrift/foto/ tankar och förbättringar som framkommer under arbetets gång. 

Ritning i 6 vyer, på papper eller digitalt.

Bygga en hemsida som presenterar er produkt.

Kontinuerligt, dag för dag, dokumentera er arbetsprocess.

Matriser

Tk
Teknik - kunskapskrav år 9

Arbetar mot =>
E
C
A
Tekniska lösningar
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Material och deras användning
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings-och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.