👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh: Medier ht17

Skapad 2017-11-30 10:12 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Svenska Samhällskunskap
Media

Innehåll

Undervisningen

Vi kommer att arbeta med medier. Arbetsområdet kommer beröra olika "mediebegrepp" och hur mediernas roll hänger ihop med demokrati. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma

 • samband med mediernas roll i samhället och makt. Jag tittar på bredd (flera samband) och komplexitet (resonera i flera led) bedöms.
 • hur väl du underbygger dina resonemang när du resonerar kring individers möjligheter att påverka. Här är det viktigt att du resonerar i flera led och att man ser nyanser (inte förenkla och se saker som svart eller vitt).
 • om du kan koppla dina resonemang till demokratiska friheter och rättigheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv Sh
Bedömning i samhällskunskap

---------------------->
---------------------->
---------------------->
Undersöka strukturer i samhället
Hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du beskriver enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Du beskriver komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Påverka och påverkas
Resonera om faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation
Du för enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer.
Du för relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer.
Du för väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer.
Demokrati
Kunskaper om demokratiska värden och processer
Du för enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du för utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du för välutvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.