👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 5

Skapad 2017-11-30 10:12 i Blötbergets skola Ludvika
Kristendom, judendom och islam
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Därför ska du få lära dig mer om de tre religionerna kristendom, judendom och islam, samt få veta mer om hur och varför människor utövar sina religioner.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Efter avslutat arbete ska eleven:

ha kunskap om heliga platser och/eller rum inom de olika världsreligionerna.
ha kunskap om ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
föra resonemang kring likheter och skillnader mellan några religioner.
ha kunskap om enkla samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom religionen.
kunna redogöra för några högtider och traditioner inom Kristendomen.
kunna jämföra Kristendomens betydelse för svensk kultur och samhällsliv förr och nu.
kan söka information om religioner och andra livsåskådningar
kan använda olika typer av källor
kan föra resonemang kring källornas och informationens användbarhet

Varför ska vi lära oss detta?

I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Hur ska vi lära oss detta?

 • lärarledda lektioner 
 • se filmer
 • diskutera och samtala
 • självständigt, i grupper och tillsammans i klassen söka efter fakta i olika källor

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att ta till dig kunskap om de olika religionerna. (Begreppsförståelse, kommunikativ förmåga)
Din förmåga att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. (Analysförmåga,kommunikativ förmåga)
Din förmåga att visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna. (Analysförmåga, kommunikativ förmåga)
Din förmåga att redogöra för kristna högtider och göra jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.  (Begreppsförståelse, analysförmåga och kommunikativ förmåga)
Din förmåga att söka information om religioner och andra livsåskådningar. (Informationshantering)
Din förmåga att använda olika typer av källor och föra resonemang om informationens och källornas användbarhet. (Informationshantering och kommunikativ förmåga)

Hur du får visa vad du kan:

Du får flera uppgifter där du skriftligt och/eller muntligt ska visa de kunskaper och förmågor du har utvecklat.
Du får även en uppgift där du ska använda olika typer av källor för att söka information. I uppgiften ingår även att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  C 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Re  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6

Matriser

Re
SO åk 1 - 6

Förmågor inom SO

Godtagbara nivå 1 (åk 1 - 5)
Betyg E åk 6
Godtagbara nivå 2 (åk 1 - 5)
Betyg C åk 6
Mer än Godtagbara nivå 3 (åk 1 - 5)
Betyg A åk 6
Begreppslig förmåga
Använda begrepp inom geografi, historia, religion och samhällskunskap
Du kan med stöd av bilder och stödfrågor från din lärare förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara de olika begreppen.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att kunna delta i diskussioner.
Du kan med hjälp av stödfrågor från din lärare svara på enkla frågor.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Förmåga att hantera information. Källkritik.
Du kan med hjälp av läraren hitta information kring ett område.
Du kan på egen hand hitta information från given källa.
Du kan på egen hand hitta information och sammanställa från olika källor. Du har källkritiskt tänkande.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med vägledning av din lärare använda dig av det du tidigare lärt dig för att ställning.
Du kan på egen hand reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan på egen hand reflektera, tolka, värdera och argumentera utifrån olika teman/frågeställningar.
Analytisk förmåga
Du har förmågan att analysera, beskriva och förklara samband inom geografi, historia, religion och samhällskunskap.
Du kan med vägledning av din lärare beskriva likheter och skillnader.
Du kan på egen hand beskriva likheter och skillnader.
Du kan på egen hand beskriva och förklara samband, se likheter och skillnader.