👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Do Kids Get Enough Sleep? - Reading Comprehension

Skapad 2017-11-30 11:11 i Britsarvsskolan Falun
Diagnosmaterial i engelska för årskurs 7-9, Skolverket s. 89-90
Grundskola 7 Engelska
De här korta avsnitten är hämtade från en intervju med några brittiska tonåringar som berättar om sina sovvanor. De är indelade i två delar: Yes we do! och No, we don't! Efter varje del finns det uppgifter. I de flesta ska du välja rätta alternativ (a,b,c eller d). I ett par ska du göra meningarna fullständiga. Läs först igenom uppgifterna 1-5. Läs sedan intervjusvaren och gör uppgifterna.Läs sedan intervjusvaren och gör uppgifterna.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
Reading Comprehension - Do Kids Get Enough Sleep?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse (6)
Part 1: Yes we do!
0-3
4-5
6
Läsförståelse (6)
Part 2: No we don't!
0-3
4-5
6