👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft åk 2

Skapad 2017-11-30 11:17 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Arbete med luft genom text, bild, försök och annat.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är luft? Är luft något? Hur är luft?

Innehåll

Arbetssätt/Metod

Du kommer att få:

 - göra experiment och undersökningar om luft

-  dokumentera dina undersökningar

-  läsa, skriva texter, se filmer

-  bilduppgifter

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga att ställa hypoteser och genomföra enkla undersökningar som handlar om luft.

I slutet av arbetet kommer du att få visa att du kan ge några exempel på grundläggande egenskaper hos luft och hur du behärskar de begrepp som vi arbetat med. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO
Luft åk 2

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Luftens egenskaper
Jag kan ge exempel på några grundläggande egenskaper hos luft.
 • NO   3
Luftens egenskaper
Jag använder något/några naturvetenskapligt begrepp när jag förklarar.
 • NO
Dokumentation
Jag kan på ett enkelt sätt dokumentera i text och bild t ex en laborationsrapport.
 • NO   3