👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul förr och nu

Skapad 2017-11-30 11:34 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 Religionskunskap
Varför firar vi jul och varifrån kommer våra traditioner kring julen? Firar vi på samma sätt idag som man gjorde för 100 år sedan? Varför eller varför inte? Hur firar man jul i andra länder? Finns det likheter/skillnader jämför med hur vi firar i Sverige och varför är det så? Detta är några av de frågor vi ska försöka få svar på!

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

..ta reda på vad våra jultraditioner grundar sig i och hur man firar jul i andra länder

 

 Så här ska vi arbeta...

...vi ska arbeta med traditioner kring julen förr och nu. 
 • Ni får undervisning om hur de olika traditionerna uppkom och hur de förändrats över tid. Ni reflekterar kring traditioner förr och nu samt ur ditt familjeperspektiv. Du söker också fakta kring hur jul firas i andra delar av världen. 
 • Förmågor du tränar på är att reflektera och analysera
 • Arbetsformerna är läsning, att du formulerar dig i skrift, att du använder din kreativa förmåga då du målar en bild utifrån en av dina texter. Du söker information på nätet och ser kortfilmer för att få  den information du behöver. Se gärna filmen vi rekommenderar, se länk nedan.

 högtider 

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du...

 • kan jämföra jultraditioner förr och nu
 • kan jämföra jultraditioner i Sverige med jultraditioner i någon annan del av världen

Exempel:

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re
Jul förr och nu

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
SO/RELIGION
Berätta om varför vi firar jul.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
SO/RELIGION
Berätta om hur man kunde fira jul förr i tiden.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
SO/RELIGION
Berätta om några av våra jultraditioner och deras ursprung.
 • Re  E 6
 • Re  C 6
 • Re  A 6
BILD
Rita eller måla bilder som berättar något om julen.
 • Bl  E 6
 • Bl  C 6
 • Bl  A 6
ANSVAR
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11