👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2017-11-30 14:15 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Elektricitet och magnetism finns hela tiden runt oss i vår vardag. Hur påverkar de oss? Skulle vi klara oss utan el och magnetism?

Innehåll

Mål med undervisningen

 • Känna till var vi får el ifrån.
 • Känna till hur vi använder elektricitet i vår vardag.
 • Känna till ledningsförmågan i olika material.
 • Känna till vad vi använder magneter till.
 • Känna till några material som är magnetiska.
 • Känna till några material som inte är magnetiska.

Det här ska vi göra

 • Elektricitetexperiment.
 • Magnetismexperiment.
 • Skriva om våra undersökningar.
 • Se filmer om elektricitet och magnetism.

Begrepp i området

 • Elektricitet
 • Leder ström
 • Magnetism
 • Magnetiskt

Förmågor vi arbetar med

Kommunikativa förmågan

 • vi tränar på att redogöra för en laboration muntligt eller med hjälp av book creator.

Begreppsförmågan

 • vi tränar på att använda begreppen elektricitet, leder ström, magnetism samt magnetiskt.

Analysförmågan

 • vi tränar på göra kloka gissningar (hypoteser) samt att förstå och förklara laborationernas resultat.

 

Det här ska vi bedöma

Din förmåga att

 • dokumentera en laboration och i laborationsrapporten använda rubrikerna problem, hypotes, genomförande, resultat samt förklaring.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3

Matriser

NO
Elektricitet och magnetism

Dokumentation av laboration

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikativa förmågan
Att kunna dokumentera en laboration där problem, hypotes, genomförande, resultat samt förklaring finns med.
Jag kan med mycket stöd dokumentera en laboration i text och bild. Dokumentationen innehåller rubrikerna problem, hypotes, genomförande, resultat samt förklaring.
Jag kan med visst stöd dokumentera en laboration i text och bild. Dokumentationen innehåller rubrikerna problem, hypotes, genomförande, resultat samt förklaring.
Jag kan självständigt dokumentera en laboration i text och bild. Dokumentationen innehåller rubrikerna problem, hypotes, genomförande, resultat samt förklaring.