👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-11-30 14:35 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 4 Historia
Vi ska under några veckor arbeta med vikingatiden. Vi kommer även göra ett besök på vikingaborgen.

Innehåll

Bedömning: 
Genom diskussioner, bedömningsuppgifter, prov och delaktighet.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
Vi kommer arbeta med arbetsområdet v.39-45

 

Språkmål:
Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap.

 

Begreppslista:

Vikingar

Bönder

Jägare

Fiskare

Handelsmän

Husbonde

Ätten

Hövding

Husmor

Träl

Vikingatåg

Vikingaskepp

Birka

Kristendomen

Harald Blåtand

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Asatron
Känna till vikingarnas religion - asatron.
Du känner till någon asagud
Du känner till några asagudar
Du har goda kunskaper om flera asagudar och kan redovisa vad du vet om dem
Resor
Känna till vikingarnas resor
Du känner till att och hur vikingarna reste ut i världen .
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser.
Du har kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel och kulturutbyte.
Levnadsvillkor
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg annorlunda ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden, Du kan redovisa muntligt/skriftligt
Religion
Känna till hur kristendomen kom till Norden
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden och du känner till några centrala figurer.
Du kan redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden. Du kan också redogöra för några centrala figurer muntligt/skriftligt
Skriftspråk
Känna till vikingarna skriftspråk - runor
Du kan på ett enkelt sätt berätta vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är.
Du kan redogöra för vad runor är och skriva något med runskrift.