👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta åk 5 kapitel 3

Skapad 2017-11-30 15:10 i Noltorpsskolan Alingsås
Kapitel 3: Tid, tabeller och diagram
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområde - Tid, tabeller och diagram Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

  • läsa av och ange tid
  • samband mellan olika enheter för tid
  • utföra beräkningar med tid
  • avläsa och tolka information i tabeller och diagram
  • hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar
  • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med:

 kvart, x-axel och y-axel, stapeldiagram, stolpdiagram, frekvens, linjediagram, cirkeldiagram, lägesmått, medelvärde, typvärde, median

Så här ska vi arbeta!

  • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
  • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
  • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Beta utifrån olika nivåer.
  • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Beta åk 5 kapitel 3

Arbetsområde

Tid, tabeller och diagram
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Ny nivå
Du kan läsa av och ange tid.
Du kan se samband mellan olika enheter för tid
Du kan utföra beräkningar med tid.
Du kan avläsa och tolka information i tabeller och diagram.
Du vet hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar.
Du kan förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Ny rubrik

Taluppfattning och huvudräkning
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Ny nivå
Ny aspekt
Begrepp Dina kunskaper om matematiska begrepp.
Har till viss del grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt