👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen runt oss

Skapad 2017-11-30 16:39 i Lärvux Öckerö
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Upplevelser och undersökningar i närmiljön och återkommande mönster i naturen.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att...

eleverna ska utveckla kunskaper växter, djur och natur. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om vardagliga naturvetenskapliga samband och mönster. Dessutom ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över, samtala om och göra personliga val i frågor som rör natur och miljö.

Undervisningens innehåll

Vad

Eleven får läsa om djur och växter och hur väl de fungerar tillsammans. Det vi främst kommer att gå igenom är:

Växter kan göra sin egen mat

Växternas blommor

Träd och buskar

Lövträd och barrträd

Näringskedjor

Däggdjur

Fåglar

Insekter

Fiskar

Groddjur och kräldjur

Hur

Vi kommer att göra fältstudier i närmiljön. Vi använder oss utav ett arbetsmaterial där vi läser, svarar på frågor och diskuterar innehållet. Vi använder bild och form som ett medel.

Detta kommer att bedömas - Din förmåga att...

kommunicera om frågor som rör natur och miljö

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning

Målet är uppfyllt när du...

blivit  inspirerad och vill lära dig mer om ekologi, näringskedjor och växternas liv etcetera.

kan svara på frågorna som är kopplade till materialet "Natur".

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kommunicerar om frågor som rör hälsa, natur och miljö. Eleven berättar då om människokroppen, växter, djur och natur.
    NAO  C