👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2017-11-30 16:59 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under höstterminen 2017 bekantar vi oss mer med ämnet teknik. Vi kommer tillsammans med KomTek bygga konstruktioner där vi arbetar med kugghjul och remdrift för att skapa och förflytta rörelse. Vi kommer att tillverka "popup-kort" och kommer även att lära oss mer om de sex enkla maskinerna.

Innehåll

Mål

När du har arbetat färdigt med området ska du kunna:
- skapa enklare konstruktioner som innehåller rörelser
- muntligt redogöra för de sex enkla maskinerna
- förstå och förklara "Mekanikens gyllene regel", "Det man vinner i kraft förlorar man i väg (och tvärt om)"
- visa förståelse för begrepp inom teknik, till exempel: fästpunkt, mekanism, länk, kugghjul, roterande rörelse, linjär rörelse, bågformad rörelse, axel, remdrift, rem, remskiva, kedja


Elevernas önskemål

I undervisningen vill eleverna visa sina kunskaper genom att:

- titta på filmer
- lyssna på genomgångar
- söka fakta på internet
- läsa olika texter om teknik
- göra experiment
- bygga och uppfinna saker

För att visa upp sina kunskaper vill eleverna:

- vara med i diskussioner när vi jobbar med teknik
- skriva individuella sammanfattningar och texter
- skapa skisser och ritningar


Arbetssätt

För att nå dessa mål kommer du att:

- delta i klassrumsdiskussioner där vi gemensamt pratar om vad vi vet om teknik och vad vi vill ta reda på mer om
- delta i diskussioner i mindre grupper, där gruppen gemensamt ska ta reda på olika fakta för olika områden
- skriva sammanfattningar utifrån faktafilmer och faktatexter
- se filmer om teknik, exempelvis "Gigantiska experiment", "Teknikshowen" och "Ramp höjdare" från sli.se
- delta i genomgångar, både genom att aktivt lyssna och kommentera
- läsa texter i böcker och på internet om teknik, både enskilt och i grupp
- följa instruktioner för att tillverka ett kort med mekanisk rörelse (uppgiften finns bifogad i planeringen)
- jämföra olika mekanismer och konstruktioner och fundera över hur de samverkar med varandra
- muntligt få berätta om de olika konstruktionernas delar och hur de fungerar
- besöka KomTek och bygga enklare mekaniska konstruktioner med remdrift och/eller kugghjul


Bedömning

För att visa hur väl du uppnår målen kommer du att:

- visa i diskussioner hur du kan resonera och visa förståelse för de olika delarna av området
- visa i skrift (skisser och ritningar) hur du kan urskilja viktig information och visa förståelse för området
- argumentera muntligt och skriftligt med stöd från genomgånget material (film, konstruktioner, diskussioner)
- tillverka konstruktioner som är anpassade efter arbetsområdet

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå och använda olika material för att skapa en konstruktion som innehåller en rörelse
- beskriva och argumentera för valet av de olika delarna i din konstruktion
- använda och även kunna förklara centrala ord och begrepp inom teknik
- skapa genomtänkta popup-kort, både till utseende och funktion

Uppgifter

 • Popup-kort instruktion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik åk 5

Har inte bedömts ännu
E
C
A
Rörlig konstruktion
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Konstruktion Förarbete och dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konstruktion Utveckla
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Det betyder att du genomför och prövar möjliga idéer till lösningar. Du utformar en enkel modell.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Det betyder att du genomför, prövar och omprövar möjliga idéer till lösningar. Du utformar en utvecklad fysisk modell.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Det betyder att du genomför, prövar och omprövar systematiskt möjliga idéer till lösningar. Du utformar en välutvecklad fysisk modell.
Begrepp och samverkan
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Tekniska lösningar: De sex enkla maskinerna: kilen, lutande planet, hjulet, skruven, hävstången och blocket
Du kan med stöd beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen.