👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola Teknik År 4 17/18

Skapad 2017-12-01 06:18 i Krusboda skola Tyresö
Vårt skelett i Teknik år 4.
Grundskola 4 Teknik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Teknik år 4

Tekniken ska integreras på ett naturligt sätt med övriga ämnen. Tekniken har många beröringspunkter med de natur- och samhällsorienterande ämnena.

I år 4 arbetar vi med att ringa in vad Teknikämnet handlar om.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

4. Arbetssätt

Vardagliga föremål:

Hävstänger, länkar, kugghjul, skruven, kilen, block & talja - praktiskt undersökande och dokumentation.

Tekniska lösningar:

I samband med att man jobbar med elektricitet i fysiken ska eleverna få gör olika kopplingar exempelvis serie-, parallell- och solscellskitet.

Beskriva och undersöka exempelvis ficklampor hur de är uppbyggda och hur komponenterna samverkar.

Ord och begrepp:

Eleverna skall använda sig av de vanligaste orden och begreppen inom tekniken för att resonera och beskriva sitt arbete.

Egna konstruktioner:

Exempel sprattel-gubbar, rörelse-djur & popup-kort. Används förslagsvis även vid redovisningsformer - lucka som öppnas på plansch.

Dokumentation:

Det är viktigt att eleverna lär sig dokumentera sitt arbete. Genom skisser, symboler, tabeller, modeller, fysiska- och digitalaredovisningformer osv.

Vanliga tekniska system i hemmet och i samhället:

Vatten- och avloppssystem

Transporter (Besök gärna Spårvägsmuseet)

Beskriv hur dessa symstem förändrats över tid och hur detta har påverkat oss människor i form av tekniska val och för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Olika sätt att hushålla med energin i hemmet tas upp i samband med att man jobbar med energifrågor i NO:n (Spelet om energin på Tekniska museet)

5. Bedömning

6. Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6