👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolföreningar - Organisk kemi

Skapad 2017-12-01 09:22 i Vallonskolan Östhammar
Kol - ett av det viktigaste grundämnena. Utan kol inget liv.
Grundskola 8 Kemi
Organsik kemi är den kemi som handlar om föreningar med kol, väte och ibland andra inblandade ämnen. Kolet binder fyra andra atomer och är inte kräsen av sig - den binder sig till i stort sett vilka ämnen som helst. Det är därför det finns så många organsika föreningar. Bland de organiska ämnena hittar vi kolväten som bensin, fotogen och diesel,men också ämnen som förutom kol och väte innehåller något mer ämne - så bildas t ex alkoholer, organsika syror, estrar, fetter, kolhydrater och proteiner.

Innehåll

Planering

v.48 Alkaner, alkener, alkyner samt kolets kretslopp

v.49 Alkoholer

v.50 Prov torsdag Alkaner, alkerner, alkyner

Organiska syror

v.2 Estrar

v.3 Argumenterande uppsats Fossila bränslen

v.4 uppsamlingsvecka

 

 

Ni ska kunna:

- vad som menas med alkaner, alkener och akyner samt hur de är uppbyggda

- förklara vad som menas med alkoholer, organiska syror och estrar samt deras egenskaper och uppbyggnad

- förstå kolets kretslopp och dess påverkan på miljön

- vad som menas med fossila bränslen och hur de påverkar miljön

 

Ni kommer att bedömas efter:

- förmåga att reflektera och dra slutsatser kring ovanstående fakta

- förmåga att laborera

- förmåga att dokumentera laborationer (laborationsrapport)

 

 

Uppgifter

 • Laboration v.2

 • Prov organisk kemi

 • Uppgifter 14/12

 • Laboration v.49

 • Argumenterande uppsats Fossila bränslen

 • Laboration v.50

 • Laboration v.4

 • Laboration v.48

 • Utvecklingssamtal-uppgift

 • Komplettera prov

 • Fossila bränslen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9