👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, Samhällskunskap åk.4, 17/18

Skapad 2017-12-01 12:24 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 Samhällskunskap
Genom undervisningen i Samhällskunskap ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om bland annat de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, värdegrund och mobbning samt demokrati, riksdag och regering i Sverige.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola samhällskunskap åk 4

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Sh 4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh 4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh 4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh 4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh 4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
 • Sh 4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

 

Individer och gemenskaper

-Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer.

- De svenska nationella minoriteterna.

- Värdegrund och mobbning.

Rättigheter och rättsskipning

- De mänskliga rättigheterna, barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning

- Ekonomiska villkor för barn i Sverige och olika delar av världen.

Beslutsfattande och politiska idéer

- Demokrati och demokratiska beslut.

- Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering.

 Läromedel

- Puls Samhällskunskap, Natur&Kultur,

- ne.se, ur.se, fn.se.

 • Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter, diskutera samt se filmer.  Under hela läsåret kommer vi även att se nyhetssändningar (Lilla aktuellt på svt) och göra nutidsfrågor. Vi har klassråd och representanter i elevrådet.

 

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/ eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

 

6. Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6