👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, HT 2017 9G2

Skapad 2017-12-01 14:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F
När man har sprungit en längre sträcka så kan man känna att man behöver fylla på kroppen med något energirikt att äta, man har ju gjort av med en massa energi. Egentligen har energin bara omvandlas från en form till en annan. Den kemiska energin i maten omvandlas till rörelse energi. Maten i sin tur kommer ursprungligen från växter som fått den från solen via strålningsenergi. I det moderna samhället pågår det massor av processer där energi förbrukas (omvandlas). Saker tillverkas i industrin och i jordbruket, vi förflyttar oss med hjälp av olika fordon och vi använder massor av olika energiförbrukande apparater. En del av den energin kommer från energikällor som inte är förnyelsebara(fossila), ofta bidrar också dessa till en negativ påverkan på vår planet. Samtidigt finns det massor av nya smarta klimatvänliga lösningar. En av framtiden stora utmaningar är att få ihop både energi tillverkning och användning till ett hållbart samhälle. I det här momentet kommer ni att lära er mer om energi, energiomvandlingar och hur olika energikällor fungerar. Ni kommer också lära er mer om energikällornas fördelar och nackdelar samt träna er på att argumentera utifrån olika perspektiv.

Innehåll

Mål

Rymden

Vår planet Tellus(Jorden), dag och natt, årstider m.m.

Månen, bunden rotation, tidvatten m.m.

Vårt solsystem, solen samt de åtta planeterna

Stjärnor och galaxer, ljusets hastighet, ljusår, universums utveckling(big bang)

 

Energi och elektricitet

Följande begrepp kommer vi att arbeta med (förstå, förklara och tillämpa):

Begrepp kopplade till rymden, se ovan

Spänning (V volt) U

Ström (A ampere) I

Resistans (Ω ohm) R

Ohms lag  U = R ggr I  eller I = U/R samt R = U/I

U = spänning, I = ström och R = resistans

Supraledare

Magnetism, magnetfält, N/S

Elektromagneter

Generator

Elektrisk motor

Transformator, primär och sekundär spole

Fysikaliskt arbete

Elektrisk-, Värme-,  Strålnings-, Kemisk-, Mekanisk-, samt Kärnenergi

Effekt

Atomens inre, kärnkraft och strålning se mer i Presentation

 

Samt hur olika energikällor fungerar och dess nackdelar och fördelar i jämförelse med varandra

Matriser

Fysik

Lägre
Högre
Förmåga att:
Diskutera och argumentera kring frågor som rör energi och hållbar utveckling
  • Fy
Enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt
Utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt
Välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmåga att:
Söka information och skapa texter och andra framställningar med anpassning till syfte och målgrupp.
  • Fy
Enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp
Utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp
Förmåga att:
Källkritiskt granska olika källor
  • Fy
Enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Förmåga att:
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
  • Fy
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums upp-byggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Förmåga att:
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
  • Fy
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.