👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

V 49- V3 Mänskliga rättigheter och medier

Skapad 2017-12-01 15:23 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F
Kommande veckor kommer vi att jobba med ett arbetsområde som delas upp i två områden. Vi kommer att börja jobba med frågor som handlar om mänskliga rättigheter (v49-v50). Efter detta kommer vi att fördjupa oss i medier och dess påverkan (v51-3).

Innehåll

Arbetssätt:

Kapitel 4 Allas rätt s78-98

Vi kommer ha lektionsgenomgångar

Diskussionsuppgifter på lektioner

Uppgift om att söka information om mänskliga rättigheter (delas ut fredag v49 skall vara klar fredag v50)

Vi kommer att ha tillgång till datorer i fyra pass för att jobba med ovanstående uppgift

Film

Instuderingsuppgifter (Finns bifogade och delas ut på lektion v 49)

startuppgifter

Arbetsuppgifter:

Instuderingsuppgifter: (Finns bifogade och delas ut på lektion v 49)

Konkretiserade mål (det du ska kunna)

Tis v49 Vad är FN?

Tis v49 Vad innebär deklarationen om de mänskliga rättigheterna?

Tis v49 Vad innebär barnkonventionen?

Fre v49 Vad innebär FN:s milleniedeklaration?

Fre v49 Vad är Agenda 2030?

Mån v50 Vad menas med diskriminering?

Mån v50 Vad menas med nationella minoriteter? Vilka är dessa?

Tis v50 Vem är Dawit Isak?

Tis v50 Kunna två organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter.

Examination kommer vi överens om vid uppstart av ämnet.

 

 

 

 

Fre v50

 

V51-V3 OBS! Arbetsområde medier och dess påverkan kommer att skrivas in senare efter samråd med elever.

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Instuderingsuppgifter Allas rätt sid 78-98

  • Sök information om mänskliga rättigheter fre v49-fre v50