👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 2 2017/2018

Skapad 2017-12-01 15:49 i Garnvindeskolan Ale
Grundskola 2 Engelska
Hello! It´s time for English! Vi lär oss mer engelska. Under tvåan kommer du att få lära dig det engelska alfabetet, hur man hälsar på engelska, färger, djur, mat, räkneord, kroppsdelar, kläder, samt delta i enkla samtal med en kompis.Vi kommer att läsa böcker på enkel engelska t.ex "The very hungry caterpillar" .

Innehåll

Skolan ska

Utveckla elevernas tilltro till sin förmåga att använda engelskan.

Eleven ska

Du som elev ska utveckla förmågan att:

• följa enkla instruktioner och beskrivningar.

• delta i olika former av enkla samtal och dialoger.

• i samlad kör framföra sånger, ramsor, dikter och sagor.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

• förstå enkla instruktioner och beskrivningar.

• delta aktivt i undervisningen vid samtal, sånger, dramatiseringar etc.

Undervisning

• Sjunga enkla engelska sånger.

• Träna på olika rim och ramsor.

• Träna på att använda enkla fraser genom samtal och dramatiseringar.

• Spela spel.

• Se på enkla engelska filmer och samtala om innehållet på svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En