👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amour

Skapad 2017-12-01 22:01 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kom ihåg att koppla rätt ämne till din planering!
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Det vardagliga och välbekanta området vi arbetar med är KÄRLEK. Du läser och lyssnar på texter, tränar ord/grammatik samt spelar upp dialoger inom temat. Du får även skriva en kärleksdikt på franska.

Innehåll

Konkretiserade mål

 • Skriftlig förmåga, att skriva en text om ett välbekant område
 • Ordförråd - Textboken: (kap 2a, 2b, 2c: ordlistor + "phrases utiles" + några kärleksord (s 33)
 • Grammatik (se Textboken + repetera övningarna i Övningsboken/stenciler):

-demonstrativa pronomen (ce, cet, cette, ces) (Textboken s 33 och 107)

-böja och använda verben: pouvoir, vouloir, finir, attendre  (Textboken s 33, 38, 42)

-böja och placera adjektiv (Textboken:s 39 + 100-101:A-D)

-använda ordningstal (Textboken s 42)

-använda pronomen som direkt objekt (le, la, l', les) (Textboken s 42)

Undervisningen

Vi arbetar med texter, hörförståelse, muntlig interaktion, skriftliga uppgifter, redogörelse av text o.s.v. där du både under lektionstid, och som läxa, har haft möjlighet att träna på och visa dina kunskaper. Vi har även tränat på ord och uttryck samt enklare grammatiska strukturer

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under lektionstid.  Kunskaper som rör ordförråd och grammatik handlar om att förbättra både den egna produktionen och receptionen. Utan dessa delar är det både svårt att förstå och göra sig förstådd, men inga av dessa två delar finns med i kunskapskraven.

Ett separat provtillfälle i slutet av arbetsområdet bedömer:

-läsförståelse

-skriftlig förmåga

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Bedömningsmatris "Amour"

1
2
3
4
SKRIFTLIG FÖRMÅGA
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven ännu inte formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. /Eller saknas bedömningsunderlag.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
SAMTALA
I muntlig interaktion kan eleven ännu inte formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. /Eller saknas bedömningsunderlag.
I muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
LÄSFÖRSTÅELSE
Eleven kan ännu inte förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. /Eller saknas bedömningsunderlag.
Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 6-10p
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 11-15p
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. 16-20p