👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teckna

Skapad 2017-12-02 08:46 i Björndammens skola F-6 Partille
Grundskola F
Under några veckor framöver kommer du att få lära dig mer om olika tekniker i teckning.

Innehåll

Årskurs 5

Vi kommer att arbeta med området under cirka 5 veckor.

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • förmågan att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

 • förmågan att resonera kring bilder och dess uttryck

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

  • olika tekniker för teckning som: linjer, skugga och hjälpformer

  • ord och begrepp för att samtal om bilder

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • vara med vid genomgångar och få tips om olika tekniker för teckning

 • arbeta enskilt med uppgifter.

 • samtala om bilder.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • Hur du använder skuggor och linjer för att få fram rum i bilden.

 • Hur du resonerar kring dina bilders uttryck samt andras.

 

Du kommer att kunna visa din kunskap både under lektionstid men också genom en större bilduppgift i slutet på arbetsområdet där du kommer att få göra en valfri teckning. Du kommer att ges feedback muntligt under arbetets gång samt skriftligt efter avslutat område via Unikum.

Matriser

Teckna

Har ännu inte nått målet
Är på god väg att nå målet
Har nått målet
Har nått målet med marginal
föra resonemang om bilders uttryck
du för ännu inga resonemang om bilders uttryck.
du påbörjar ett resonemang men fullföljer det inte.
du kan föra något resonemang om egen och andra bilders uttryck men du kan ännu inte ge exempel på förbättringsområden i bilderna.
du kan föra flera olika resonemang om den egna och andras bilder och ge exempel på förbättringsområden.
föra handlingsalternativ som leder arbetet framåt
du formulerar ännu inga handlingsalternativ
du påbörjar din teckning men och visar att du använt något i ditt arbete men fullföljer dem inte.
du visar i ditt arbete att du kan välja alternativ som leder ditt arbete framåt men kan ännu inte formulera dem muntligt
du visar i ditt arbete att du kan välja alternativ som leder ditt arbete framåt och du kan berätta vilka val du gör och varför
Teknik för teckning
i nuläget använder inte någon teknik för teckning
du använder någon teckning men arbetar inte med bilden tillräckligt som att exempelvis skapa olika nyanser i din skuggning.
du visar att du kan använda någon tekning för teckning som exempelvis skugga
du visar att du kan använda några olika tekniker för teckning som exempelvis: skugga, ljus och linjer för att skapa rum.