👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik 9A1 9A2 (elektronik)

Skapad 2017-12-02 12:16 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 9 Fysik
.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

Ha relevanta kunskaper i elektronik om:

Motstånd (resistorn) och dess användning inom elektroniken

Varierbara motstånd som potentiometern

Ohms lag med bl.a. beräkningar av parallellkopplade motstånd

Dioden och dess användning inom elektroniken

Lysdioden och dess användning inom elektroniken

Transistorn och dess användning inom elektroniken

Spänning och ström och dess användning inom elektroniken

Kopplingsschema/kopplingar och dess användning inom elektroniken

Kretskort/mikrochip och dess användning inom elektroniken 

Undervisningen

Undervisningen kommer bedrivas med powerpoint(smartboard) och whiteboard där vi antecknar relevanta begrepp med dess betydelser. Vi kommer att jobba med uppgifter(beräkningar) baserade på powerpointpresentationer, redovisningar på tavlan och i läroboken. Vi kommer även utföra laborationer i elektronik(lödning med kretskort), testa och skriva ned sina observationer. Vi uppmuntras också att använda sina förmågor som att kommunicera, se samband och lösa problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik 9A1 (elektronik)

E
C
A
Kunna söka och hantera relevant naturvetenskaplig information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier. koppling
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. .
Duför utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.