👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2017-12-02 14:58 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Hur vi kommer att arbeta med NTA lådan Kemiförsök
Grundskola 4 – 6 Kemi
Kan du lösa mysteriet med det vita pulvret?

Vi kommer att undersöka några okända ämnen med olika metoder.

I temat får du testa fem vita ämnens kemiska och fysikaliska reaktioner. Med hjälp av resultaten ska du sedan kunna identifiera en blandning av två ämnen.

Hur vet man säkert vilket ämne det är?

Hur gör jag systematiska undersökningar i kemi?

Vilka säkerhetsregler gäller i ett kemilaboratorium?

Dessa frågor och många fler kommer du att kunna besvara efter vårt arbete med "Kemiförsök".

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar; följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod
 • dokumentera
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert sätt

Konkretisering av mål

Du kommer att få

 • lära dig olika metoder som är användbara för att undersöka fasta ämnen
 • undersöka egenskaper hos fem olika kemiska ämnen som ser snarlika ut.
 • träna på att göra förutsägelser.
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning.
 • lära dig att  säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen.
 • se exempel på olika ämnens löslighet i vatten, och deras förmåga att bilda kristaller.
 • Se exempel på några olika kemiska reaktioner som kan inträffa med ättika, jod och rödkålssaft.
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar för att ta reda på vilket hemligt ämne du har i din påse samt vilka två ämnen som finns i en okänd blandning

 

Arbetssätt

Temat kemiförsök börjar med dina egna tankar kring och frågor om kemikalier och kemi. Du får lära dig mer om säkerhet när du arbetar med kemi och om hur man genomför systematiska undersökningar.

Vi kommer att arbeta med att systematiskt undersöka fem olika men ändå ganska lika kemiska ämnen. De är alla vita och i pulverform.

I de första undersökningarna gör du observationer och beskriver egenskaperna hos de fem ämnena. Därefter genomför du en rad experiment där du bland annat blandar ämnena med vatten och sedan filtrerar dem. Du ska också blanda de fasta ämnena med olika vätskor och dokumenterar hur de olika ämnena reagerar när du blandar dem med vätskorna. Du kommer också att testa hur ämnena reagerar med värme och dokumentera detta.

Till slut har du en mängd data som du kan använda för att analysera och identifiera en blandning av två av de kemiska ämnena.

Du kommer också att få läsa texter om kemi.

 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • genomför enkla undersökningar efter en given planering
 • tar till dig grundläggande begrepp och sammanhang inom kemi
 • hanterar okända, kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert sätt
 • samlar på dig kunskaper om, för dig, okända kemiska ämnen genom att göra en förutsägelse, observera, beskriva och dokumentera resultaten av olika tester
 • använder dina nya kunskaper i ett slutgiltigt ”test” genom att fundera, planera, undersöka och dokumentera.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
Kemiförsök

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Planering
Inför laborationerna:
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
bidrog du med att formulera frågeställningar och planering som det gick att arbeta systematiskt efter.
formulerade du frågeställningar och planering som det efter bearbetning gick att arbeta systematiskt efter
formulerade du frågeställningar och planering som det gick att arbeta systematiskt efter
Utrustning
Under laborationerna använde du utrustning på:
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
ett huvudsakligen fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
Dokumentation
Inför, under och efter laborationerna har du:
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
gjort enkel dokumentation
gjort utvecklad dokumentation med bild och text
gjort välutvecklad dokumentation med bild och text
Begrepp
Under arbetet presenteras ett antal olika begrepp som hör till kemi. Du har:
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
till viss del använt begreppen
använt begreppen relativt väl.
använt begreppen väl.
Resonemang
Efter laborationerna kan det hända att vi har fått lika eller olika resultat. Du har:
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
fört enkla resonemang om varför resultaten blivit lika eller olika och om vad som kunde gjorts annorlunda.
fört utvecklade resonemang om varför resultaten blivit lika eller olika och om vad som kunde gjorts annorlunda.
fört välutvecklade resonemang om varför resultaten blivit lika eller olika och om vad som kunde gjorts annorlunda
Kemin och världsbilden
När vi läst texterna från boken har du visat att du kan
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.