Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saga - berättande text åk 1-3 år 2017

Skapad 2017-12-02 18:10 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Modersmål
Tema/arbetsområde sagor: Du kommer att - bekanta dig med olika sagofigurer - få förståelse för hur en saga är uppbyggd - utveckla förmågan att på egen hand rita/klippa & klistra samt skriva en saga utifrån en given struktur. Vi kommer att förstärka ordförrådet på persiska genom att kunna alla alfabetet, enkla vardagligt ord och skolverktyg, veckodag, frukt och grönsaker, natur och räkneord.

Innehåll

 

Lärandemål - syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·         beskriva och berätta muntligt,

·         läsa sagor,

·         Skriva en berättande text.

Kopplingar till läroplan

·         att läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper,

·         att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift

centralt innehåll

 Undervisningen innehåller följande moment:

·         muntligt berättande

·         samtal om sagor, sagofigurer

·         högläsning för elever

·         lekar, sånger

·         rita/klippa & klistra och skriva 

·         träning i att återberätta

·         digitala medier: dator, Ipad...

Kopplingar till läroplan

·         Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll för eleven välbekanta ämnen.

·         Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.

·         Berättande texter och sakprosatexter

·         Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.

·         Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter

Genomförande

Eleven ska ha inflytande vid val av innehåll, arbetsmetoder och redovisningssätt.
Du kommer att:

·         få lyssna på några sagor

·         läsa sagor tillsammans 

·         beskriva och berätta om bekanta sagofigurer

·         sjunga om några sagofigurer

·         rita och skriva en egen saga

Din lärare ska

·         berätta om olika sagor och sagofigurer

·         läsa sagor 

·         Stötta dig och ge respons i berättandet och skrivandet.

Omdöme:

I dina arbeten kommer läraren att bedöma på vilket sätt du:

·         deltar i samtal om temaområdet

·         kan beskriva och berätta med egna ord om bekanta sagofigurer/sagor

·         kan läsa, förstå och återberätta innehållet i elevnära texter

·         utökar ditt ordförråd

·         kan stava och skriva ord och meningar i egen saga

·         Uttrycker dig skriftligt samt i bild och text.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: