👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FS - Slöjd - Hållbar konstruktion ht17

Skapad 2017-12-02 21:02 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Slöjd
Att skapa en konstruktion som är stark nog för att bära en människa, det är en viktig erfarenhet. Här får du lära dig en klassisk sammanfogning av träbitar, tappning, som utnyttjar träets egenskaper på ett effektivt sätt. Du övar tekniken genom att skapa en pall med din egen påhittade form på sitsen.

Innehåll

Planering - Hållbar konstruktion - åk 5

Tidsperiod

Arbetsområdet kommer att ta merparten av höstterminen 2017 i anspråk.

Detta ska du arbeta med / Arbetssätt

Du tränar flera förmågor i slöjd i ett arbetsområde som handlar om att skapa en hållbar konstruktion. Vi kommer att träna på följande sätt: Eget hantverksarbete, handledning av lärare, diskussioner, muntliga instruktioner och inspiration via bilder.

Uppdraget är att tillverka en pall med hjälp av tekniken tappning. Du tilldelas förberedda slöjdämnen i furuträ. Din uppgift är att forma ben och sits samt sammanfoga dessa, putsa och ytbehandla.

Efter detta arbetsområde ska du kunna / känna till:

Vi tränar först och främst förmågorna: Formge och framställa, Analysera och värdera arbetsprocesser.

Du ska efter arbetsområdet kunna använda tekniken tappning med de verktyg som är lämpliga. Du ska kunna forma ben och en sits efter egen idé. Du ska kunna värdera ditt arbete.

Centrala begrepp

 • Tappning
 • Kon, cirkel
 • Kil
 • Hyvel, fogsvans, kontursåg, pelarborr, rasp, fil, sandpapper, pensel.
 • Trälim, temperafärg, trälack.
 • Furuträ

Bedömning

Du kommer att bedömas genom:

 • Det du visar av verktygshantering och hantverk.
 • De frågor du ställer till läraren och kamrater under lektionerna.
 • Det du skriver som svar på frågorna i slöjdlappen.

Du kommer att vägledas i:

 • Det ansvar du tar för den gemensamma arbetsmiljön under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
FS - Slöjd - Hållbar konstruktion ht17 - Matris

Grundtext
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Eleven kan på ett ... sätt formge och framställa en pall i furuträ med tekniken tappning.
... enkelt och delvis genomarbetat ... (Enkel form på sits och enkel målning. Sitsen har några kvarlämnade hack, oputsade ytor och otydliga övergångar mellan motiv i målningen. Pallen håller för användning.)
... utvecklat och relativt väl genomarbetat ... (Formen på sitsen är något mer komplex än grundformerna cirkel, triangel osv, alternativt följer dem noggrant. Pallen saknar betydande repor, hack och färgmissar. Pallen håller väl för användning.)
... välutvecklat och väl genomarbetat ... (Formen på sitsen är utvecklad, genomtänkt och samspelar väl med motivmålningen. Pallen är välarbetad och har hög hållfasthet.)
Hantverkstekniker
I arbetet med hyvling, sågning, borrning och målning kan eleven använda hyvel, fogsvans, pelarborr och pensel på ett säkert och ... sätt.
... i huvudsak fungerande ... (Du kan grovt forma delarna till pallen. Du hanterar verktygen utan att riskera skada på vare sig verktyg eller människor.)
... ändamålsenligt ... (Du kan forma delarna till pallen och varje verktyg har bidragit till resultatet. Du hanterar verktygen med respekt.)
... ändamålsenligt ... (Du kan forma delarna till pallen väl och varje verktyg bidrar till en hållfast och välarbetad pall. Du hanterar verktygen och din arbetsmiljö med stor respekt.)
Ge omdömen
Eleven kan ge ... omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat pallens kvalitet.
... enkla ... (Korta, korrekta och begripliga svar på frågorna på slöjdlappen. )
... utvecklade ... (Något längre, förtydligande svar på frågorna på slöjdlappen.)
... välutvecklade ... (Längre, förtydligande och resonerande svar på frågorna på slöjdlappen.)