👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förföljaren

Skapad 2017-12-03 07:58 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här är en planering som handlar om att läsa och analysera Förföljaren, samtala kring bokens handling och karaktärer. Vi arbetar även med nyhetsinslag och skriver reportage utifrån boken.
Grundskola 8 Svenska
Ända sedan han fick syn på henne på konfirmationsporträttet har han följt henne som en skugga. Han vet nästan allt om henne. Vilken musik hon gillar. Vilken tid hon kommer hem från skolan. Vilka kvällar hon brukar träffa pojkvännen. Till och med vilken parfym hon använder. Hennes lakan doftar av den.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

-När du skriver ( i din läslogg) och samtalar kring Förföljaren visar du förmågan att läsa, analysera och resonera kring bokens karaktärer, handling och budskap.

-När du läser tidningsartiklar och tidningsreportage  visar du att du kan resonera kring vad som är typiskt för denna texttyp i innehåll, språk och stil.

-När du skriver tidningsreportage visar du att du kan anpassa din stil till syftet med texttypen samt anpassa ditt språk till språkliga normer.  Du visar även att du kan ge respons på dina kamraters texter.  

-När du skriver och bearbetar tidningsreportage visar du att utifrån respons kan du förbättra dina texter mot större tydlighet, variation och korrekthet.                                                                                               

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

Din förmåga att analysera och resonera kring bokens karaktärer, handling och budskap.

Din förmåga att skriva ett tidningsreportage där du får med det som är typiskt för en sådan text vad gäller innehåll, språk och stil. Dessutom bedöms din förmåga att följa språkliga normer, såsom stor bokstav, skiljetecken samt regler för dialog.

Din förmåga att ge respons på texter samt ta emot respons och bearbeta en text mot större variation, korrekthet och tydlighet.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

-Vi läser Förföljaren av Magnus Nordin. I samband med läsningen samtalar vi och skriver kring bokens handling, karaktärer och budskap. Vi samtalar även om genren deckare samt går igenom berättartekniska begrepp, såsom parallellhandling, kronologisk uppbyggnad, tillbakablickar,  allvetande författare och iakttagande författ.

-Vi läser exempel på tidningsreportage och tränar på att skriva den här texttypen. I en slutuppgift skriver du ett reportage som handlar om boken.

-Vi tränar på att ge respons och bearbeta texter mot större variation, tydlighet och korrekthet.

-Utifrån behov tränar vi på skrivregler, såsom skiljetecken och regler för dialogskrivande.

                                                                              

DokumentationUppgifter

 • Reportage Förföljaren

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Pedagogisk planering + matris Förslövs skola 7-9

Ny rubrik

Läsa och analysera
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sammanfatta och beskriva
Visa din förståelse genom att sammanfatta och beskriva. Detta visar du i läsloggen och i samtal och diskussioner.
Du förstår viktiga delar men har svårt att förstå textens helhet. Du har svårt för att se i vilken ordning händelserna sker.
Du förstår en del viktiga delar och även viktiga detaljer med visst stöd.
Du förstår de viktigaste delarna och helhet av textens innehåll mestadels självständigt.
Du förstår viktiga delar och helhet av textens innehåll självständigt och självklart.
Resonera och jämföra
Du resonerar kring bokens karaktärer, innehåll och budskap. Detta gör du genom att ta ut viktiga citat och genom jämföra med annan litteratur samt med egna erfarenheter och omvärldsfrågor. Du använder även begrepp som hör till berättarteknik.
Du har svårt att ta ut citat eller nämna viktiga händelser i texten. Citaten är inte kopplade till karaktärer eller handling. Du gör kopplingar till dina egna erfarenheter men kopplingarna är inte utifrån bokens eller textens budskap.
Du visar t ex genom citat att du har någon förståelse för karaktärer och handling. Du kan hitta enkla budskap samt koppla budskap till dina egna erfarenheter och kunskaper på ett enkelt sätt.
Du visar t ex genom citat att du har förståelse för karaktärer och handling. Du kan hitta budskap som går att läsa mellan raderna. Du kan också beskriva några kopplingar mellan texten och något du själv har upplevt eller har kunskap om på ett relativt utvecklat sätt.
Du visar t ex genom citat att du har mycket god förståelse för karaktärer och handling. Du kan hitta budskap som är dolda. Du kan också beskriva och jämföra det du har läst med något du själv har upplevt eller med olika livsfrågor och omvärldsfrågor på ett utvecklat sätt.

Skriva reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Reportagets delar
Eleven har inte följt de instruktioner som har getts för uppgiften, d v s hur ett reportage ska vara uppbyggt.
Eleven har någorlunda följt de instruktioner som getts för uppgiften, d v s hur ett reportage ska vara uppbyggt.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften och reportagets olika delar, såsom rubrik, ingress, brödtext, intervju, bild, bildtext och journalistens namn på ett korrekt och enkelt sätt.
Eleven har följt de instruktioner som har getts för uppgiften och har med reportagets olika delar, t ex rubrik, ingress, brödtext och intervju på ett personligt och intresseväckande sätt.
Intervjun
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor.
Eleven har skrivit en presentation av person som har intervjuats. Eleven har fått svar på några ja/nej-frågor och även några öppna frågor.
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på öppna frågor som delvis har följts upp med följdfrågor.
Eleven har skrivit en presentation av personen som har intervjuats. Eleven har fått svar på öppna och personliga frågor som följs upp med följdfrågor.
Beskrivningar
Texten innehåller någon beskrivning som passar in i textens helhet.
Texten innehåller enkla gestalningar av platser och/eller personer.
Texten innehåller utvecklade gestaltningar av både personer och platser.
Texten innehåller välutvecklade och målande gestaltningar av personer och platser.
Ord
Eleven använder ett begränsat ordval och många upprepningar.
Eleven har en viss variation i ordvalet.
Eleven skriver varierat.
Eleven skriver varierat och använder beskrivande ord och faktaord där det passar in.
Meningsbyggnad
Texten innehåller meningsbyggnadsfel och meningarna börjar på liknande sätt.
Texten innehåller få meningsbyggnadsfel och vanliga sambandsord som och, med samt då används för att skapa viss variation.
Meningsbyggnaden är relativt korrekt och varierad med hjälp sambandsord.
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker.
Skrivregler
Eleven använder inte skiljetecken såsom (.!?) i större delen av texten. Stor bokstav vid behov används inte i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken, såsom (.!?) relativt korrekt. Regler för direkt anföring följs till viss del. Stor bokstav vid behov används i större delen av texten.
Eleven använder stora skiljetecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.
Eleven använder stora skiljetecken samt kommatecken korrekt. Regler för direkt anföring följs. Stor bokstav används vid behov konsekvent genom texten.