Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete,energi och effekt

Skapad 2017-12-03 13:26 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vilka energiformer ser du på bilden? Kan man säga att "tårtan" utför att arbete?

Innehåll

Vi lär oss om vilka olika energiformer som finns och hur en energiform kan omvandlas till en annan. Vi tittar också lite närmare på vårt energibehov och varifrån vi får vår energi. Vi kommer också att förklara skillnaden mellan arbete och fysikaliskt arbete, bekanta oss med begreppet effekt.

Presentation av ämnesområdet   

Det vi kommer att arbeta med är:

 • begreppet arbete
 • beräkningar av arbete
 • begreppet energi
 • beräkningar av energi
 • energiserier
 • begreppet effekt
 • beräkningar av effekt 
 • miljöaspekt av dessa begrepp

 

Undervisning

 

I undervisningen kommer vi att ha

 • gemensamma genomgångar
 • arbete, enskilt eller i grupp
 • skriftliga hemuppgifter
 • avslutande skriftligt prov

Dina kunskaper visar du genom att:

 • Arbeta enligt bästa förmåga på lektionerna.
 • Redovisa dina kunskaper, skriftligt och muntligt.

 

Bedömning

Bedömning av dina förmågor och kunskaper görs i matrisen här nedanför.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  E 9

Matriser

Fy
Generell bedömningsmatris i Fysik år 7-9

Undervisningsmoment

 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9   Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
 • Fy  7-9   Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Fy  7-9   Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
E
C
A
Granska, kommunicera och ta ställning
Eleven: Tar ställning med enkel motivering För enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar enkel redovisning med viss anpassning till syfte och målgrupp
Eleven: Tar ställning med utvecklad motivering För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar utvecklad redovisning med relativt god anpassning till syfte och målgrupp
Tar ställning med välutvecklad motivering För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans Skapar välutvecklad redovisning med god anpassning till syfte och målgrupp
Muntlig kommunikation
Du ger förslag på svar Följer diskussioner
Du motiverar hur du kommer fram till ditt förslag Deltar i diskussioner
Du motiverar för varför du kommer fram till slutsatser. Deltar i diskussioner samt fördjupar och bredda dem
An­vända beg­repp, teo­rier och model­ler
Har grundläggande kunskaper För enkla resonemang
Har goda kunskaper För utvecklade resonemang
Har mycket goda kunskaper För välutvecklade resonemang
Samhällskoppling av begrepp
Du ger exempel på och beskriver några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du beskriver frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling
Du förklarar hur och visar på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor. Du kan förklara hur gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar
Du förklarar hur och varför kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för vårt levnadsvillkor och kan sätta dem i nya sammanhang. Du kan förklara varför gällande frågeställningar kring miljö och hållbar utveckling fungerar och hänger ihop
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: