👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2017-12-03 13:29 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Mall för LPP
Grundskola 1 – 3 Fysik
I det här arbetsområdet lär vi oss om kraft och rörelse.Vi undersöker tyngdkraft och friktion samt balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du kan berätta om tyngdkraft och friktion.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta i diskussioner och dokumentera dina resultat.

Du kan berätta om balans, tyngdpunkt och jämvikt.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta i diskussioner och dokumentera dina resultat.

Du kan göra enkla undersökningar.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt när vi gör undersökningar.

Du kan dokumentera dina undersökningar.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att dokumentera din undersökningar på olika sätt.

Du kan jämföra dina egna resultat av undersökningarna med andras resultat.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt när vi jämför resultat.

Du kan använda din dokumentation i diskussioner.

Du visar att du nått kunskapskravet genom att delta aktivt när vi diskuterar.

Arbetssätt

Vi läser faktatexter.

Vi ser på film och lyssnar på sändningar.

Vi gör experiment i klassrummet och på lekplatsen.

Vi dokumenterar våra undersökningar på olika sätt.

Vi diskuterar våra undersökningar och jämför våra resultat.

Reflektion

Varför faller en sten som du släpper mot marken?

Vilka material glider bäst?

Hur kan du göra när du gungar gungbräda med någon som väger mycket mer eller mycket mindre än dig själv?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  Fy  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  Fy  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  Fy   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Fy   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Fy   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Fy   3