👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Deckare åk 8 Forssaklackskolan

Skapad 2017-12-03 14:16 i Forssaklackskolan Borlänge
Vi läser, diskuterar och analyserar, tittar på samt skriver egna deckare.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Nu ska vi fördjupa oss i en av våra passioner - "Deckare". I det här arbetsområdet kommer vi att dyka rakt ner i deckarens magiska värld. Vi kommer läsa och diskutera andras deckare, analyser och fundera samt så klart långsamt bygga upp vår egen deckare - med väl genomtänkta karaktärer, en smaskig historia och ett överraskande slut. Nu kör vi!

Innehåll

Hur skriver man en bra deckare?

Under arbetet kommer du kunna utveckla din förmåga att:

 • skriva en berättelse utifrån deckargenren.
 • skriva en text som följer regler för stavning och skiljetecken.
 • i texten använda sig av enkla gestaltningar.
 • kunna analysera en deckare och kunna se likheter med filmer eller böcker.
 • ge kamratrespons.
 • kunna ta emot respons.
 • förbättra den egna texten efter respons från lärare och kamrat. 

Så här ska vi jobba

 • Gemensamma genomgångar om vad som kännetecknar genren.
 • Högläsning av deckare.
 • Egen läsning av kortare deckarnoveller.
 • Filmvisning med efterföljande diskussion.
 • Kamratrespons
 • Skriva egen berättelse utifrån deckargenren.

Så här ska du få visa det du kan och lärt dig

Vi kommer arbeta med flera olika uppgifter i detta tema. Du visar vad du lärt dig och vad du kan i våra diskussioner, i dina texter och i din respons till lärare och andra elever.

 

Bedömning - förmågor och kunskaper du kommer kunna visa

 • Din förmåga att skriva en berättelse utifrån deckargenren
 • Din förmåga att skriva en text som följer skriv- och stavningsreglerna
 • Din förmåga att skriva en välformulerad text med enkla gestaltningar.
 • Din förmåga att ge respons
 • Din förmåga att ändra din text efter respo

 

Inspiration

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Skriva

Kommunikativ kvalité

Syfte och begriplighet
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhanget
Medveten om mottagare
gör försök att anpassa texten till läsaren
är anpassad till läsaren
är väl anpassad till läsaren

Innehåll

Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Berättande text
texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp
texten innehåller väl utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp

Struktur

Uppbyggnad - Fokus
uppbyggnaden är enkel främst kronologisk
uppbyggnaden är relativt komplex, exempelvis genom tillbakablickar eller parallellhandling
uppbyggnaden är komplex
Textbindning
enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
välutvecklad och varierad textbindning

Språk

Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Tempus
tempus är i huvudsak korrekt
tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker

Skrivregler

Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder reglerna för skiljetecken
Styckemarkering
du försöker dela in texten i stycken
relativt väl fungerande styckeindelning
väl fungerande styckeindelning
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Respons
Ge respons
du ger enkla omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger utvecklade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om innehåll och uppbyggnad i en text
Ta emot respons
du gör försök att bearbeta din text så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text relativt väl så att den blir mer tydlig och uttrycksfull utifrån given respons
du har bearbetat din text väl, så att den blir tydlig och uttrycksfull utifrån given respons