👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-12-03 15:59 i Högastensskolan Helsingborg
Planering för arbetsområdet Vikingatiden
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
Under de närmaste veckorna kommer vi att arbeta med den period i historien som kommit att kallas Vikingatiden. Vi tar reda på vilka dessa fruktade nordbor var. Hur levde man och hur såg kulturen ut? Vilken världsbild hade vikingarna och vilka gudar tillbad de? Var åkte man på sina resor och var det verkligen så att alla var plundringståg? Detta och mycket mer kommer vi att prata om och jobba med under det här arbetsområdet.

Innehåll

Undervisning och syfte

Vi kommer att arbeta med vikingar genom att:

 • Läsa och diskutera texter i läroboken, både enskilt och i grupp.
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt
 • Arbeta med tankekartor och stödord
 • Arbeta med expertgrupper om de olika asagudarna.
 • Se filmer som vi, både muntligt och skriftligt, kommer arbeta med.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.

Mål

Efter att ha avslutat arbetsområdet ska du ha kunskap om:

Vikingarnas vardagsliv och kultur.

Vilka trälarna var.

Vikingarnas skepp, handels- och plundringsresor.

Kunna centrala begrepp.

Vikingarnas religion och några av de gudar man tillbad samt om kristendomens införande.

Vad runskrift är och du ska kunna läsa, skriva och tolka några runor.

Några saker som vi har idag och som har en historia från Vikingatiden.

 

 

Hur arbetsområdet bedöms:

I enskilda skrifliga arbete i klassrummet.

I diskussioner och redovisningar. Även genom att ge muntliga svar och reflektioner.

Skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Vikingatiden ht-17

Analysförmåga
Eleven kan föra enkla resonemang kring händelser under vikingatiden. Kan på ett grundläggande sätt redogöra för vikingarnas kultur och vardagsliv samt ge exempel på spår från denna tid.
Eleven för mer utvecklade resonemang kring händelser under vikingatiden. För mer utvecklade resonemang kring vikingarnas kultur och vardagsliv samt ger flera exempel på spår från denna tid.
Eleven för tydliga och välutvecklade resonemang kring händelser under vikingatiden. För tydliga och mer utvecklade resonemang kring vikingarnas kultur och vardagsliv samt ger flera exempel på spår från denna tid.
Faktakunskaper och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper och kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp på ett grundläggande sätt.
Eleven förklarar fakta, namn och begrepp på ett mer utvecklat sätt och kan använda sina kunskaper i flera sammanhang.
Eleven beskriver och förklarar fakta, namn och begrepp på ett tydligt och väl utvecklat sätt och kan använda sina kunskaper i olika sammanhang.
Söka och värdera
Eleven kan med hjälp av stöd söka och samla information om vikingatiden.
Eleven kan relativt självständigt söka, välja och samla information om vikingatiden.
Eleven kan självständigt söka, välja ut och sammanställa information om vikingatiden från ett avgränsat urval källor.