👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte direkt Åk 9 Funktioner & Algebra

Skapad 2017-12-03 16:38 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Kap 2 Matte Direkt
Grundskola 9 Matematik
Det här avsnittet handla om funktioner och algebra. Funktioner är ett begrepp inom matematiken som beskriver hur två eller flera variabler hör samman, ofta enligt en bestämd regel. Funktion är ett centralt begrepp i fortsatta matematikstudier.

Innehåll

Kopplat till verkligheten

Tänk dig att du köper lösgodis. Då finns det ett samband mellan det som du ska betala och hur många hg du köper.

Tänk dig att du ska betala din mobilräkning. Då finns det ett samband mellan räkningens storlek och antal minuter som du har pratat i mobilen.

På mattespråk kallar vi sådana samband för funktioner. Dessa kan vi sedan avbilda som grafer (linjer) i diagram eller i koordinatsystem.

 

Hur ska vi arbeta?

  • Lärarledda genomgångar
  • Problemlösningsuppgifter
  • Samtal och diskussioner i grupp/klass
  • Eget arbete - enskilt och i grupp - lektionstid

 

Kunskaper att uppnå efter avslutat område:

Gröna- och blåa uppgifter:

# Läsa av och tolka grafer och diagram

# Skapa värdetabeller och rita diagram

# Sätta ut och läsa av punkter i ett koordinatsystem.

# Beskriva begreppen funktion och linjär funktion.

# Tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler 

# Använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, talföljder och mönster.

# Använda "räta linjens ekvation"

 

Röda uppgifter:

# multiplicera parenteser

# använda konjugatregeln

# använda kvadreringsreglerna

# uttrycka formler på olika sätt

Begrepp

Funktion, variabel, graf, origo, x-axel, y-axel, tabell, linjär funktion, proportionalitet, formel, värdetabell, Räta linjens ekvation, Aritmetisk talföljd.

Matriser

Ma
Funktioner och algebra Matte direkt kap. 2 åk 9

E
C
A
Problemlösning
Hur väl eleven löser uppgifter där inte lösningsmetoden är angiven.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget
Resonemang
Hur väl eleven analyserar, drar slutsatser av och reflekterar över olika metoder och lösningar. Ex. rimlighets-bedömning samt att kunna förklara varför och hur du kom fram till något.
Jag för enkla resonemang om val av metod och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Begrepp
Exempel. samband, funktion, linjär, proportionell, parallell, värdetabell, origo, x- och y-axel, graf, koordinatsystem.
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Matematiska metoder
Hur väl eleven väljer och använder olika metoder. Ex. de fyra räknesätten och potenser.
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Kommunikation
Hur väl eleven redovisar sina tankegångar och uträkningar, såväl skriftligt som muntligt.
Jag kan redogöra skriftligt för och samtala om tillvägagångssätt på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra skriftligt för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt
Jag kan redogöra skriftligt för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.