👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novellskrivning

Skapad 2017-12-03 17:31 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Skriva novell
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa och skriva novell, temat är franska revolutionen i ett samarbete med So:n.

Innehåll

Syfte

Undervisning

  • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.          
  • Läsa olika texter för att förstå hur en text kan utformas samt uppfatta betydelsefulla strukturer och detaljer i innehållet.
  • Planera/strukturera egen berättelse.
  • Egen produktion.

Bedömning

Du kommer att bli bedömd på din novell, att du följer riktlinjerna för hur en novell är utformad.

Du kommer att bli bedömd i användningen av dina so-kunskaper gällande franska revolutionen.

Uppgifter

  • Novellreceptet

Matriser

Sv
Novellskrivning

Bedömningsmatris: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Texten saknar struktur. Innehållet blir svårförståeligt, inledning och avslutning saknas.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning.
Innehåll
Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt.
Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå bli intresseväckande, personligt och delvis utvecklat.
Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel.
Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför.
Meningsbyggnad
Texten visar stora brister i meningsbyggnaden. Ofta svensk ordföljd.
Meningsbyggnaden är till stor del korrekt men enkel.
Meningsbyggnaden är korrekt och har en strävan efter variation.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har vissa brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har få grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Vokabulär
-ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Vokabulär
-ordval
Ordvalet är inte anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är begränsat för uppgiftens krav.
Ordvalet är till viss del anpassat efter uppgiftens krav.
Ordvalet är varierat och anpassat efter uppgiftens krav.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men felar ändå på sådant sätt att det stör förståelsen.
Texten innehåller få formella fel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Ny aspekt
Du har inte visat tillräckligt med kunskaper om den historiska tidsperiod du ska förhålla dig till.
Grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar detta genom beskrivningar och händelser från den tidsperiod du ska förhålla dig till.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållande, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar detta genom beskrivningar och händelser från den tidsperiod du ska förhålla dig till.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.Du visar detta genom beskrivningar och händelser från den tidsperiod du ska förhålla dig till.