👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionsundervisningen ht-17

Skapad 2017-12-04 08:02 i Edsta skola Hudiksvall
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap
Detta har vi jobbat med under ht-17.

Innehåll

Elevdel

 

Bedömning

All undervisning bedöms. 

Undervisning

Vi har under terminen jobbat med världsreligionerna och religionsbegrepp. Vi har arbetat mycket enskilt, men även gjort några uppgifter i par/mindre grupper. Textbok och arbetsbok i Puls Religion, NE.se (världens religioner, temapaket och uppslagsverket) SO-rummet, Wikipedia.

Detta har vi gått igenom

 • Grooming och källkritik (tillsammans med kurator)
 • Judendom och kristendom 
 • Den kristna julen (SO-rummet.se)
 • Årstiden Höst; Årets högtider och traditioner (NE.se/play)
 • Vad är religion (textuppgift)
 • Judendom (textuppgift)
 • Världsreligioner; en översikt (NE.se/play)
 • Jude (NE.se/play) + Arbetat i Puls religion om judendomen

Lgr11

Syfte och Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6