👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande texter i NO

Skapad 2017-12-04 08:08 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik Biologi
Metoder och strukturer för att skriva texter utifrån information som du på olika sätt tagit till dig.

Innehåll

Du kommer att på olika sätt ta reda på information om viss del av det centrala innehållet för NO-ämnena (biologi, kemi och fysik).

Vi kommer att arbeta med olika typer av beskrivande texter och du kommer att få möjlighet att utveckla dina texter samt hitta strukturer för hur de kan byggas upp.

Uppgifterna kommer att läggas ut under denna LPP och du lämnar in dina uppgifter här på Unikum

Vissa uppgifter innebär att svara på frågor efter att du inhämtat fakta.  Andra uppgifter kommer att vara att skriva egna beskrivande texter utifrån informationsinhämtning på olika sätt.

Uppgifter

 • Frågor till Planet Earth II om djungler

 • Planet Earth II del 3 om djungler

 • Planet Earth II del 3 om djungler

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6