Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika

Skapad 2017-12-04 09:04 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Svenska
Krönikan - en personlig, underhållande text om en aktuell händelse.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • Formulera dig i skrift
  • Anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretisering av mål

Du ska lära dig vad som är typiskt för en krönika i uppbyggnad och språk och kunna använda dig av din kunskap när du skriver en egen krönika.

Du ska jobba med språkets struktur - stavning, skiljetecken, styckeindelning etc.

Du ska tänka på Mottagaren - vem det är tänkt ska läsa din text samt Syftet med din text - vad du vill säga med din text.

Undervisning

1. Genomgång av typiska begrepp och drag i en krönika.

2. Läsa i "Fixa texten 2" om krönikor och arbeta med uppgifterna i boken s 57-67.

3. Skriva en egen krönika utifrån uppgift 2-5, s 68-69 i "Fixa texten 2".

  

Bedömning

Det är din text som är "slutprovet". Där visar du att du har förstått vad en krönika är och att du kan använda dig av dina kunskaper.

Matriser

Sv
Förväntat resultat

E
C
A
Du anpassar dig i huvudsak till krönikans typiska drag, språkliga normer och struktur.
Du anpassar dig relativt väl till krönikans typiska drag, språkliga normer och struktur.
Du anpassar dig väl till krönikans typiska drag, språkliga normer och struktur.
Din text har en enkel textbindning och viss språklig variation.
Din text har en utvecklad textbindning och en relativt god språklig variation.
Din text har en välutvecklad textbindning med god språklig variation.
Skrivregler
Ska vara klart och tydligt samt formellt korrekt när det gäller skiljetecken, stor och liten bokstav samt styckeindelning.
Visar genomgående språklig säkerhet, även den formella säkerheten ska vara påtaglig vad gäller skiljetecken, stavning, särskrivningar och styckeindelning.
Visar välutvecklad språklig säkerhet, stort ordförråd och en säkerhet i att använda uttryck. Få formella fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: