👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen

Skapad 2017-12-04 09:45 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi dyker ner lite kort i Hinduismen

Innehåll

Förbered er för prov i Socrative.

 

Vi har arbetat med: Gudar, religiösa riter, religiösa skrifter, hur man lever som hindu, mytologiska berättelser, synen på livet och meningen med livet. 

 

Titta på följande sidor 

 

334 - 337 Varanasi, Ganges, liv till död till liv, Moksha, yoga

341 - 347 Synen på gudar, Avatarer, gudstjänster, religionens uppkomst och kastsystemet.

349 - 351 Brahma, Vishnu, Shiva. Heliga djur. Religiösa skrifter. Kastsystem och karma.

352 - 353 Att leva som Hindu.

Matriser

Re
Hinduism 17/18

Förklaring av matris

Denna lärmatris syfte är att visa vilka kunskaper du visat mig under lektionstid eller på examination av något slag. Detta kan ske genom att du diskuterar och debatterar under lektionstid. Om du märker att jag klickat i F-nivå på något kunskapskrav så bör du se till att visa om du har dessa kunskaper, gärna då under lektionstid. Om du ser att jag fyllt i matrisen på ett kunskapskrav med pilar så betyder det att du är nära att uppfylla kraven för att nå en högre nivå, här behöver du komplettera på något sätt för att komma upp till nästa nivå.
F
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
E
-->
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
C
-->
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
A
Världsreligionerna
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Du förstår och känner till centrala tankegångar inom Hinduismen. Du kan beskriva och förklara några av dessa på ett enkelt och kortfattat sätt. Utöver detta kan du också redogöra för centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Du har goda kunskaper om Hinduismen. Du kan beskriva och förklara dessa och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Du har mycket goda kunskaper om Hinduismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Samband med samhälleiga funktioner
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Har inte visat kunskaper under lektionstid eller examination.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. et.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­ manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
På väg mot... Uppfyller nästan kraven för...
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.