👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunicera i ettan med spännande besök.

Skapad 2017-12-04 10:17 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 9
Välkommen till bokstavslandet. Många spännande djur och insekter hälsar på och berättar för oss om deras egenskaper.

Innehåll

Information till läraren

Den här mallen har flera syften; att synliggöra för eleven hur mål, aktiviteter och bedömning hänger ihop och att hjälpa dig med en tydlig struktur för din planering. 
Den blå texten innehåller frågor som utgår från teori och beprövad erfarenhet om god undervisning. Radera den innan du tilldelar den till dina elever.

 

Mål för arbetsområdet

Vilka stora idéer, viktiga principer ska eleverna förstå inom arbetsområdet (fakta, metod, syfte, form/presentation)?
Vilka vanliga missuppfattningar finns? 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • Hur bokstäver låter, att de kan låta på olika sätt och hur de formas..
 • Hur man bildar ord och meningar.
 • Presentation av insekter och djur som hjälper elever att memorera bokstäver på ett intressant och inspirerande sätt.
 • Att  träna på att läsa enkla ord och meningar.

 

Du kan lägga till kopplingar till läroplanen genom att klicka på knappen "Läroplan" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Vilka är de viktiga målinriktade aktiviteter/uppgifter som ska tänja och synliggöra elevernas förståelse i arbetsområdets början, mitt och avslut?
Ex. praktiska övningar, laborationer, inlämningsuppgifter, presentationer, EPA-diskussioner (Enskilt, Par, Alla)  
Hur kan du erbjuda eleverna olika nivåer både inom en och samma aktivitet/uppgift och mellan de olika aktiviteterna/uppgifterna?

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Genom bokstavslandet kommer djur och insekter på besök och de börjar på de olika bokstäver som vi tränar på.
 • Vi kommer att träna på att bygga ord och korta enkla meningar i olika konstellationer efter din förmåga.
 • Du kommer att få läsa med en pedagog och tillsammans i grupp med pedagog.
 • Du kommer praktiskt att få forma bokstäver
 • Vi kommer att träna praktiskt på bokstavsljud och att de kan låta olika ex. e låter ä.

 

Du kan lägga till en uppgift till planeringen genom att klicka på knappen "Uppgift" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. På så vis kan du fördjupa beskrivningen av aktiviteten/uppgiften och ge eleven möjlighet att lämna in sitt arbete.

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Hur ska elevernas förståelse synliggöras under arbetsområdets gång?
Vem ska bedöma? (Eleven själv, kamrater, läraren, kollegor)
När, och varför? (Början, mitten, slutet? Summativ eller formativ bedömning?)
Hur kan du synliggöra kvalitet för eleverna? (Checklista, matris, exempelarbeten)

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Pedagog lyssnar när du läser, vi har textsamtal och skolverkets bedömningsmatris i svenska, som eleverna gör tillsammans med klasslärare och kan då ha ett formativt samtal med utvecklingsområden.
 • Vi arbetar formativt med enkelt skrivna elevtexter.
 • Att texten utvecklas, feedback från lärare.
 • Lärare ger formativ bedömning och elevbedömning kommer också att ske genom, "two stars and a wish"

 

Källor vi kommer att använda

Vilka böcker, artiklar, filmer och/eller hemsidor kommer eleverna att erbjudas?

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Skolverkets bedömningsmatris
 •  Den magiska kulan, läsebok och arbetsbok
 •  Material som är gjort av läraren
 •   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -