👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagskemi åk 4

Skapad 2017-12-04 10:54 i Björklinge skola Uppsala
Vardagskemi, tallriksmodellen, näringslära
Grundskola 4 Kemi
I det här arbetsområdet ska du få lära dig lite om kemins grunder. Du ska också få lära dig hur man bevarar mat och om kemiska reaktioner i vår vardag. Du kommer också att få lära dig en del om rengöringsmedel och vilka farosymbolerna är. Vidare kommer vi att lära oss mer om pH-värde och näringsämnen.

Innehåll

 Konkretiserade mål:

Du ska:

 • kunna namnge några metoder för hur man kan konservera mat.
 • ge exempel på några vanliga kemiska reaktioner som sker i köket.
 • känna igen några vanliga farosymboler. Kunna berätta vad de betyder och varför de finns.
 • kunna de vanligaste näringsämnena och var du hittar dem.
 • kunna dela in ämnen utifrån egenskaperna sur eller basisk
 • kunna genomföra ett experiment utifrån en enkel instruktion
 • kunna dokumentera din undersökning med en labbrapport

Undervisning och bedömning:

Jag kommer att ha genomgångar och vi kommer att diskutera i helklass.

Vi kommer att läsa texter och svara på instuderingsfrågor.

Du kommer att få utföra experiment och dokumentera dessa.

Vi kommer att arbeta enskilt, i par och gemensamt.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att diskutera och redogöra för innehållet i de konkretiserade målen, både skriftligt och muntligt. Jag kommer även att bedöma din förmåga att använda kemins begrepp.

Jag kommer också att bedöma din förmåga att planera, genomföra och dokumentera ett experiment

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Vardagskemi

Rubrik 1

Vardagskemi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Konservera och förvara mat.
Du kan namnge någon metod för hur man kan konservera och förvara mat korrekt.
Du kan några metoder för hur man kan konservera och förvara mat korrekt och du vet hur några matvaror ska förvaras.
Du kan flera metoder för hur man kan konservera och förvara mat korrekt och du vet var de flesta matvaror ska förvaras.
Ny aspekt
Kemiska reaktioner i köket
Du kan beskriva någon av de vanligaste kemiska reaktionerna som sker i ett kök.
Du kan beskriva flera kemiska reaktioner som händer i ett kök.
Du kan beskriva flera kemiska reaktioner som händer i ett kök och förklara varför de sker.
Ny aspekt
Näringsämnen
Du kan namnge några av de viktigaste näringsämnena.
Du kan namnge några av de viktigaste näringsämnena och redogöra för i vilken föda de finns, samt vilken betydelse de har för hälsan.
Du kan namnge alla de viktigaste näringsämnena och redogöra för i vilken föda de finns, samt vilken betydelse de har för hälsan.
Ny aspekt
Vanliga kemikalier i hemmet Farosymboler
Du kan ge exempel på några vanliga kemikalier i hemmet. Du känner igen några vanliga farosymboler.
Du kan ge exempel på flera vanliga kemikalier i hemmet. Du känner igen flera farosymboler och kan redogöra för vad de betyder.
Du kan ge exempel på flera vanliga kemikalier i hemmet och vad de flesta farosymbolerna betyder. Du kan också redogöra för deras påverkan på hälsan och miljön.
Ny aspekt
Sur - Basisk
Du kan ge exempel på ämnen som är sura eller basiska.
Du kan ge exempel på ämnen som är sura eller basiska, samt redogöra för hur man tar reda på det.
Du kan ge exempel på ämnen som är sura eller basiska, samt redogöra för vad det är för skillnad mellan ett surt och ett basiskt ämne.
Ny aspekt
Genomföra och dokumentera ett experiment
Du kan genomföra ett enkelt experiment och dokumentera det, men behöver en del hjälp.
Du kan genomföra ett enkelt experiment och göra en enkel dokumentation på egen hand.
Du kan genomföra ett experiment och gör en noggrann dokumentation av det.