👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik ht åk 9

Skapad 2017-12-04 11:50 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Under hösten arbetar vi med algebra, geometri och statistik och sannolikhet.
Grundskola 9 Matematik

Vi kommer att arbeta med taluppfattning, algebra och geometri

Innehåll

 

 

 

Detta ska vi arbeta med:

 Taluppfattning: 

 • utföra beräkningar med negativa tal
 • uttrycka och utföra beräkningar med små och stora tal i potensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser

Algebra: 

 • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer
 • undersöka mönster i talföljder och uttrycka mönstren algebraiskt
 • förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser
 • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar
 • använda ekvationer för att lösa problem

Geometri:

 • om symmetriska egenskaper hos objekt
 • använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • samband mellan längdskala, areaskala och volymskala
 • genomföra beräkningar med kvadratrötter
 • lösa problem med Pythagoras sats

 

samt:

 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera lösningarna utifrån dina kunskaper och begreppen du lär dig

 

 

Så här arbetar vi, detta övar vi på genom:

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Praktiskt arbete
 • Övar på tal i matteboken z kap 1,2 och 3
 • Enskilt arbete och arbete i grupp

 

Dessa förmågor kommer jag att bedöma:

 • Hur du löser olika problem, på vilket sätt och hur tydligt du redogör för dem.
 • Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder.
 • Hur du använder begrepp för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Hur du för matematiska resonemang.
 • Hur du kommunicerar genom förklaringar och redovisningar. 

 

Bedömningen av dessa förmågor kommer att ske vid:

 • Diskussioner
 • Inlämningsuppgifter 
 • Skriftligt prov
 • Praktiska uppgifter

 

 

 För tidsplan när det gäller läxor, inlämningar och prov, se veckobeting för respektive klass.

Matriser

Ma
matematik

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt