👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva en saga

Skapad 2017-12-04 11:52 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Eleverna ska skriva en saga.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska kunna känna igen en saga, myt eller legend och veta vad som kännetecknar dessa. Eleverna ska kunna skriva en berättande text, i det här fallet en saga. De ska veta hur en berättande text är uppbyggd, dess struktur, språkliga drag och syfte.

Innehåll

Sagor och myter

Övningsuppgifter + bedömningsuppgift

 

 • Du ska kunna känna igen en saga, myt eller legend och veta vad som kännetecknar dessa.

 

 • Du ska kunna skriva en berättande text, i det här fallet en saga. Du ska veta hur en berättande text är uppbyggd, dess struktur, språkliga drag och syfte.Dag/vecka

Lektionsplanering

Måndag, vecka 48

Övningsuppgift del 1 och del 2

Torsdag, vecka 48

Fortsätta med övningsuppgift 1 och 2. Om man blir färdig fortsätter man med övningsuppgift del 3.

Måndag, vecka 49

Genomgång sagor och övningsuppgift 3.

Torsdag, vecka 49

Skriva en saga

Måndag, vecka 50

Skriva en saga

Torsdag, vecka 2

Skriva en saga (lämna in senast 23:59)Övningsuppgift: Del 1

 

Lyssna på genomgången om sagor, myter och legender eller kolla Prezin https://prezi.com/p/keduiw4f2ads/ och besvara följande frågor:

 

 1. Vilka tre typer av sagor finns det och vad är skillnaden på dem?

 2. Vad är typiskt för sagors inledning?

 3. Vad är typiskt för sagans miljö?

 4. Vad är typiskt för sagans huvudpersoner?

 5. Vad är typiskt för sagans handling?

 6. Vad är typiskt för sagans uppbyggnad?

 7. Vad är en myt?

 8. Vad är en legend?

 9. På vilka sätt kan man skriva en dialog?

 

Övningsuppgift: Del 2

 

Välj en saga/myt från http://365sagor.blogspot.se/ och läs den. Svara sedan på följande frågor genom att använda dig av svaren från del 1.

 

 1. Vad för slags saga är det?

 2. Hur börjar sagan?

 3. Vad har sagan för miljö?

 4. Vem/Vilka är sagans huvudpersoner?

 5. Vad i sagans handling är typiskt för sagor?

 6. Vad i sagans uppbyggnad är typiskt för sagor?

 7. Hur ser dialogerna ut?

 8. Hur är språket i sagan? Lätt, svårt, gammalt, modernt?

 9. Vilket budskap vill sagan förmedla?

 

Övningsuppgift: Del 3

 

Utifrån det du har lärt dig i del 1 och del 2 ska du nu skriva en egen saga.

 

Det kan vara svårt att veta vad du ska skriva om, men ett tips är att skriva ner:

 

 1. Ett namn på en person du gillar

 2. Ett namn på en person du ogillar

 3. Ett namn på en plats

 4. En sagofigur (till exempel häxa, troll, fe, jätte, drake)

 5. Välja numret tre eller sju

 6. Ett namn på ett föremål

 

Nu har du:

 

 1. En god huvudperson som sagan handlar om

 2. En elak karaktär som försöker hindra huvudpersonen från att utföra sitt uppdrag

 3. En miljö där sagan utspelar sig

 4. En sagofigur som är ond

 5. Ett betydelsefullt nummer i sagans handling

 6. Ett magiskt betydelsefullt föremål i sagan

 

Nu har du basen för din saga. Ta ett papper och rita en mindmap kring din saga.

 

Bedömningsuppgift: Skriv din egen saga

 

Ta hjälp av det du har lärt dig från övningarna samt Prezin. Skriv din egen saga.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skriva en saga

F
E
D
C
B
A
Skriva texter
Använder viss språklig variation och enkel textbindning. Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Använder relativt god språklig variation och utvecklad textbindning. Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, styckemarkering, inledning och/eller avslutning.
Använder god språklig variation och välutvecklad textbindning. Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och välfungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning.
Skriva en saga
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.