👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2017-12-04 12:18 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna jobbar i olika moment som tränar deras rörelseförmåga.
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Samlad bedömning av arbetsområden mot kunskapskravet rörelse

Innehåll

Innehåll

- Cirkeltränig

- Lagspel

- Redskapsgymnastik

- Hindernanor

- Lekar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Rörelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
Eleven är delaktig och medverkar i viss mån till att leken/spelet når sitt syfte. Eleven rör sig mindre rytmiskt och med bristande balans.
Eleven är delaktig och väljer strategier/metoder som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Eleven rör sig med relativt god rytm och balans.
Eleven är delaktig i väsentliga spelfaser och väljer effektiva strategier/metoder som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Eleven rör sig med god rytm, precision och balans.