👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 4A kap 4-5

Skapad 2017-12-04 12:53 i Lunds skola Hudiksvall
Lpp som utgår från Matteborgen 4A kapitel 4-5. Behandlar momenten multiplikation, division, tabeller och diagram.
Grundskola 4 Matematik

Vi arbetar med kapitel 4 och 5 i Matteborgen 4a. Kapitlen tar upp multiplikation och division, samt tabeller och diagram.

Innehåll

Kursplanens syfte

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.

Konkretisering av syfte

I kapitel 4 utvecklar du förmågan att:

 • förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • kunna multiplicera ental, tiotal och hundratal till ex 5*6, 5*60, 5*600
 • kunna multiplicera tal som 3*47 och 2*536
 • förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • kunna använda kort division, till ex 84/4, 396/3
 • kunna välja rätt räknesätt när du löser textuppgifter
 • bli säker på multiplikationstabellerna 0-10


I kapitel 5 utvecklar du förmågan att:

 • hämta uppgifter ur tabeller
 • ordna fakta i en tabell
 • läsa av och förstå stapeldiagram
 • göra en avprickningstabell
 • rita ett stapeldiagram

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Tabellträning.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Egna planeringar utifrån resultat på diagnoser.
 • Utmanande uppgifter, Tornet. 
 • Provräkning på kapitel 4-5.

Bedömning / Dokumentation

Bedömningen sker under lektionerna samt hur ditt resultat är på diagnoserna och provräkningen.
Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6