👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textillustration

Skapad 2017-12-04 12:55 i Stamgärde skola Åre
Vi designar och tillverkar vårt eget frimärke med hjälp av linoliumtryck.
Grundskola 6 Bild
Hur gör man en bild intressant? Vad bör bilden visa för att textens innehåll skall komma fram? Hur skapar man djup?

Innehåll

 

Centralt innehåll

 • framställa en bild som illustrerar en text.
 • bygga upp och skapa rumslighet med hjälp av linjer, ljus och skugga
 • skapa djup med storlek, färg, linjer, detaljer och överlappning
 • illustrationer från olika tidsepoker
 • ord och begrepp:

Arbetssätt

 • skissa olika idéer till illustrationen
 • rita och måla illustrationen
 • utvärdera och redovisa sin uppgift

 

Bedömning 

se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Textillustration

E
C
A
Aspekt 1
Illustration : tolkning av text i bild
Skapat en bild med enkelt bildspråk där några tydliga symboler använts som anknyter till boken.
Skapat en bild med utvecklat bildspråk där även bokens problem/ konflikter delvis framgår.
Skapat en bild med välutvecklat bildspråk där bokens problem / konflikter tydligt framgår.
Ny aspekt
Skapa djup
Har skapat en bild med förgrund och bakgrund
Har med minst två olika sätt skapat djup i bilden på ett fungerande sätt. ( färg, storlek, linjer, detaljer, överlappning)
Har med minst tre olika sätt skapat djup i bilden på ett väl fungerande sätt. ( färg, storlek, linjer, detaljer, överlappning)
Ny aspekt
Hantverket: teckna och måla
Hanterar verktygen på ett någorlunda fungerande sätt. Färglagt med enhetliga färgfält. Blandat delvis egna nyanser.
Hanterar verktygen på ett fungerande sätt. Färglagt hela bilden och delvis använt färg för att förstärka form , ljus och djup. Blandat egna nyanser.
Hanterar verktygen på ett väl fungerande sätt. Färglagt hela bilden och använt färg för att förstärka form, ljus och djup på ett väl fungerande sätt. Blandar genomgående egna nyanser.
Ny aspekt
Anlysförmåga
Kan presentera sin illustration med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Kan presentera sin illustration med relativt god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Kan presentera sin illustration med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.