👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Robotprogrammering

Skapad 2017-12-04 13:12 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik Teknik
Vi ska styra och programmera roboten Dash så att den kan utföra olika saker. Vi ska också titta på konsekvenser av utvecklingen av robotar.

Innehåll

Beskrivning

Vi kommer att styra roboten Dash manuellt och använda blockly för att kunna programmera den.

För att lösa detta bygger vi gruppvis egna banor. Därefter identifierar vi och analyserar våra lösningar.

Vi kommer även genom diskussion och sökningar på nätet värdera konsekvenserna av utvecklingen av

robotar i vårt samhälle.

Konkreta mål

Eleven ska kunna styra roboten manuellt.

Eleven ska kunna använda programvaran blockly för att styra roboten

Eleven kan styra roboten manuellt runt en bana.

Eleven kan göra enklare programmering av roboten.

Eleven kan redogöra för konsekvenser av utvecklingen av robotar i samhället.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer att ligga kring de diskussioner som uppstår kring de uppgifter som ges.

Bärande begrepp

Robot

Programmering

blockly

AI

Matriser

Ma Tk
Robotprogrammering

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleven kan styra roboten manuellt.
Eleven kan använda programvaran blockly för att styra roboten
Eleven kan styra roboten manuellt runt en bana.
Eleven kan göra enklare programmering av roboten.
Eleven kan redogöra för konsekvenser av utvecklingen av robotar i vårt samhället.