👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen

Skapad 2017-12-04 14:27 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vi ska arbeta tematiskt med kroppen.
Grundskola 1 Biologi NO (år 1-3) Svenska
Vi ska upptäcka kroppens fantastiska värld. Vi kommer att arbeta både praktiskt och teoretiskt när vi undersöker kroppen. Vi kommer även ta reda på vad vi ska göra för att kroppen ska må bra.

Innehåll

Förmågor att utveckla

Eleven ska utveckla sin förmåga att beskriva och förklara hur kroppens yttre delar fungerar, samt se sambandet mellan mat, sömn, motion och sociala relationer för att vi ska må bra. .

Så här arbetar vi

Läsa och skriva fakta
Samtala och diskutera
Undersökningar
Se filmer
Rita och måla

 

Detta ska bedömas

* Du ska kunna berätta om några kroppsdelar och hur de fungerar

* Du ska kunna berätta om några sinnen och hur de hjälper oss att uppleva olika saker.

* Du ska kunna berätta om vad kroppen behöver för att må bra.

* Du ska kunna berätta om vad kroppen inte mår bra av.

* Du ska kunna skriva en enkel beskrivande text om kroppen.

* Du ska kunna använda temats begrepp:

motion

sömn

sinnen

hygien

kroppsdel

sociala relationer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3