👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - vi lär oss grunderna i att läsa, skriva och tala!

Skapad 2017-12-04 14:44 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Vi behöver vårt språk för att kunna kommunicera på olika sätt och vi kommer tillsammans utveckla din förmåga att erövra språkets alla former!
Grundsärskola F – 1 Svenska
Under läsåret kommer vi att arbeta med bokstavsinlärning på flera olika sätt och med hjälp av våra sinnen. Vi kommer att träna att läsa och skriva enkla ord och texter samt att träna på läsförståelse.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • kunna alla bokstävers namn och olika ljud.
 • kunna läsa enkla böcker med lätt text.
 • med stöd och hjälp kunna skriva en berättelse på iPad. 
 • titta på händelsebilder och koppla ihop dem med en text. 
 • kunna återberätta en text som du får lyssna på. 
 • kunna redovisa och berätta för klasskompisarna.

 

Undervisning och arbetsformer

Du ska träna dina förmågor bland annat genom att:

 • leta efter en särskild bokstav.
 • Läsa för en vuxen, läsa med en kamrat eller för en kamrat och lyssna på när någon läser för dig.
 • Titta på ”livet i bokstavslandet”
 • forma och skriva stora och små bokstäver. 
 • Med stöd av en vuxen skriva egna texter. Först skriva av och sedan försöka skriva själv. 
 • genom att skriva på iPad och kunna lyssna till bokstavsljud under skrivandet.
 • Lyssna på högläsning (Diamantjakten) och med stöd diskutera innehållet och jobba med det. 
 • spela olika pedagogiska spel och på iPad. 
 • Träna på hur ord och meningar är uppbyggda och på sammansatta ord. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6